Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Update 17 februari 2022: versoepelingen en veel coronamaatregelen komen te vervallen

17 februari 2022

Tot onze vreugde is er zicht op het einde van de coronamaatregelen. We hopen dat het goed met je gaat en dat je, net als wij, uitkijken naar het ontmoeten van weer meer studenten en docenten in onze prachtige faculteit.

De coronamaatregelen hebben de afgelopen twee jaar veel van ieders flexibiliteit en aanpassingsvermogen gevraagd en de komende tijd blijft ook nog een uitdaging. Corona is nog onder ons en daarom gaan wij als faculteit ook stap voor stap een aantal maatregelen loslaten. Op een veilige manier met oog voor ieders welzijn.

Coronacheck en testen

De universiteit is en blijft een veilige plek als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.

 • Blijf thuis bij coronaklachten, als je positief bent getest of in quarantaine moet.
 • Doorloop altijd de coronacheck voordat je naar onze gebouwen komt. Daarin staan de actuele quarantaine-richtlijnen.
 • Voor studenten en medewerkers geldt het advies om uit voorzorg en bij klachten zelftesten te gebruiken. Studenten en medewerkers van onze universiteit kunnen gratis zelftesten bestellen op Zelftestonderwijs.nl. Houd rekening met een aantal dagen verzendtijd.
 • Houd je op de campus aan het campusprotocol en volg de instructies in de gebouwen op.
 • Ventileer de onderwijsruimte en/of je werkplek regelmatig.
 • Geef elkaar de ruimte in de gangen, andere doorstroomruimtes en zoveel mogelijk in werk- en onderwijsruimtes.
 • Maak je je zorgen? Neem dan contact op met je leidinggevende.

Het onderwijs per 25 februari 2022

 • Bij de onderwijsactiviteiten mogen we iedereen weer welkom heten. De beperking van max. 75 studenten per zaal komt te vervallen. 
 • Het gepubliceerde rooster van het onderwijs wijzigt niet. De invulling van het onderwijs zonder capaciteitsbeperking wordt per vak bekeken en loopt via de opleidingen (vakcoördinatoren en opleidingsdirecteuren).
 • De anderhalvemeterregel vervalt, maar het is verstandig om waar het kan afstand van elkaar te houden.
 • De tentamens worden weer zoveel mogelijk fysiek geroosterd. De eventuele wens voor een online tentamen moet worden afgestemd met de opleidingsdirecteur.
 • Zorg ervoor dat altijd alle actuele informatie over het onderwijs voor studenten in Brightspace staat vermeld.
 • Afmelden (in Brightspace) in verband met corona voor fysiek onderwijs en toetsing blijft van belang om iedereen een veilige werkomgeving te blijven bieden. Deze mogelijkheid is gecontinueerd in elke vakomgeving in Brightspace. In deze overgangsfase blijft het dus verplicht aan deze studenten een online alternatief te bieden. Ook geldt vooralsnog de ‘extra kans regeling’.
 • Reservering van de studieplekken in de bibliotheek blijft verlopen via SharedDesk.

Mondkapjes niet meer verplicht, maar mogen wel

Mondkapjes zijn vanaf 25 februari niet meer verplicht. Uiteraard mogen ze wel worden gedragen.

Werken & reizen

 • Het thuiswerkadvies is nu: werk (indien mogelijk) maximaal de helft van je werktijd op je werkplek. Overleg met je leidinggevende als je, bijvoorbeeld voor je onderzoek, meer op locatie wenst te werken. 
 • De uitgangspunten van het facultaire thuiswerkbeleid en de mogelijke ondersteuning kun je online raadplegen.
 • Reizen naar het buitenland is mogelijk. Lees meer over het reisbeleid op de studentenwebsite en de medewerkerswebsite.

Bijeenkomsten, oraties, promoties en afstudeerceremonies

 • Er geldt geen maximum groepsgrootte meer. Bijeenkomsten, lezingen, afstudeerceremonies, oraties en promoties kunnen weer doorgang vinden met maximale zaalcapaciteit. De organisator kan in deze overgangsfase wel een maximum instellen voor veilige en verantwoorde bijeenkomst.
 • Verzoeken voor bijeenkomsten en lezingen kunnen medewerkers en studieverenigingen indienen bij de servicedesk.

Het ‘nieuwe normaal’

Zoals in de centrale update ook staat vermeld gaan we komende tijd aan de slag hoe het ‘nieuwe normaal’ er na bijna twee jaar coronamaatregelen uitziet. We gaan dat samen doen over de volle breedte, van onderzoek en onderwijs tot en met het flexibel werken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.