Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek

Externe Onderzoeksfinanciering: Beoordeel onderzoeksvoorstellen zelf

24 maart 2022

Het voorbereiden, schrijven en indienen van subsidieaanvragen voor onderzoek is een intensief proces en een enorme uitdaging; de competitie is hoog, de succeskans helaas vaak laag. Om (meer) inzicht te krijgen in de vereisten die aan succesvolle subsidieaanvragen worden gesteld, kan het interessant zijn zelf deel te nemen aan de evaluatie van onderzoeksvoorstellen.

Experts gezocht

Zo is NWO continue op zoek naar onderzoekers die willen deelnemen in beoordelingscommissies. Als voordelen worden genoemd: inzicht in de werkwijze en procedures van NWO; kennis opdoen over het schrijven van een goede aanvraag; goed zicht op de nieuwste ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied; mogelijkheid om het eigen netwerk uit te breiden; en een bijdrage kunnen leveren aan de selectie van voorstellen. Informatie: Lid worden van een beoordelingscommissie of jury.

De Europese Commissie is eveneens op zoek naar experts ten behoeve van de evaluatie van subsidieaanvragen (waaronder ERC voorstellen). Na een (eenvoudige) registratie als externe expert kan men gevraagd worden deel te nemen aan beoordelingsprocedures. Informatie: Work as an expert.

COST (European Cooperation in Science and Technology) financiert interdisciplinaire onderzoeksnetwerken die samenwerken aan onderzoek en innovatie. De eerstvolgende deadline voor het (jaarlijks) indienen van voorstellen voor ‘COST Actions’ is 20 oktober 2022. Ook hier zoekt men experts die de voorstellen gaan beoordelen. Informatie: Become an External Expert.

Contact

Martine van Trigt, subsidie-adviseur Stafdienst Onderzoek Meijers.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.