Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek

Externe Onderzoeksfinanciering: Matchmaking Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

10 maart 2022

De NWA is gestart in 2018 om ‘met kennis een positieve, structurele bijdrage te leveren aan de maatschappij van morgen, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar voor wetenschappelijke en maatschappelijke impact te zorgen.’ Op basis van 140 clustervragen uit de Nederlandse samenleving zijn 25 routes gevormd: zelforganiserende netwerken die wetenschappelijke, maatschappelijke en economische vraagstukken agenderen en onderzoeken, geleid door routetrekkers en boegbeelden.

Activiteiten omvatten (in samenhang): een wetenschappelijke agenda (‘Portfolio, voor onderzoek en innovatie’), vormgegeven vanuit de routes; het onderzoeksprogramma, uitgevoerd door NWO; en publiekscampagnes. Binnen de programmalijnen van het onderzoeksprogramma (Onderzoek op Routes door Consortia; Thematische programmering; Vernieuwing en netwerken; Wetenschapscommunicatie en Outreach) bestaan regelmatig open calls voor onderzoeksprojecten.

Meer informatie: Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

Matchmaking bijeenkomsten in het kader van Onderzoek op Routes door Consortia

In de jaarlijkse ORC-call worden voorstellen gehonoreerd voor onderzoek en innovatie gericht op de 25 routes van de NWA. De call biedt kansen voor onderzoekers en maatschappelijke partners om in langlopende onderzoeksprojecten samen te werken aan de maatschappij van morgen. Consortia kunnen aanvragen indienen die gezamenlijk uitdrukking geven aan de breedte en het vernieuwende karakter van de NWA.

Begin 2022 zijn 393 initiatieven ingediend. In het kader hiervan worden nu 4 (online) matchmaking bijeenkomsten georganiseerd (24-29 maart 2022), om kennis te maken met de initiatiefnemers en samenwerking in een interdisciplinair en kennisketenbreed consortium te starten.

Contact

Martine van Trigt, subsidie-adviseur Stafdienst Onderzoek Meijers.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.