Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Onderwijsupdate: Hoe gaat toetsen na corona bij de Faculteit Geesteswetenschappen?

21 april 2022

De Faculteit Geesteswetenschappen volgt de universitaire besluitvorming met betrekking tot de op 22 maart rondgestuurde hand-out. De essentie voor wat betreft toetsing is dat we teruggaan naar de pre-Corona-situatie van twee toetskansen: 

“4. Iedere student heeft recht op twee tentamens. De regeling dat opleidingen die een tentamen op locatie aanbieden een extra kans of een online tentamen aanbieden aan studenten die vanwege coronagerelateerde redenen niet aan het fysieke tentamen konden deelnemen (‘richtlijn aanbieden tentamens’), wordt met ingang van blok 4 beëindigd (per 4 april 2022).”   

Wat nu vaak gebeurt is dat docenten een on campus online toets (in Remindo) aanvragen en tegelijkertijd óók een thuis-online toets (= remote-backup-optie). Die mogelijkheid gaan we als faculteit niet meer aanbieden in verband met de volgende redenen:   

  1. Volgens de universitaire richtlijn is dit niet meer nodig. Iemand die ziek is kan van de tweede kans gebruik maken. 

  1. Het dubbel klaarzetten van toetsen levert veel extra werk op voor de ondersteuning. Als, bijvoorbeeld, van 100 toetsen er 50 dubbel moeten worden klaargezet (de thuisvariant vereist aparte voorbereiding) is dat 50% meer werk in piekperiodes. Het kort van te voren omzetten van studenten is een bijkomende handeling die ook bewerkelijk is. 

  1. Een thuis-online-toets met proctoring is fraudegevoeliger dan een on campus online toets, tijdens corona hebben we dit geaccepteerd maar dit bezwaar telt nu corona voorbij is wél mee. 

  1. We willen voorkomen dat er gewenning optreedt waarbij men er al te gemakkelijk vanuit gaat dat er altijd wel een thuis-variant beschikbaar is (ook in niet-corona-gerelateerde gevallen wordt daar beroep op gedaan). 

Thuis (online) toetsen

 ‘Volledig thuis online’ toetsen kan natuurlijk, maar wordt ontmoedigd; on campus is beter voor de kwaliteit van de toetsing. De faculteit vraagt opleidingen in de toekomst terughoudend te zijn in het aanbieden van online thuis-toetsen, omdat het moeilijk is te garanderen dat deze 100% gelijk zijn aan toetsen op locatie. Proctoring levert weliswaar hieraan een bijdrage maar wordt vaak als onprettig ervaren en kan volgens het protocol alleen indien noodzakelijk. Dus, alleen als er specifieke redenen voor zijn, en voor de kwaliteit van de toetsing kan worden ingestaan, kan een docent overwegen een online thuistoets aan te bieden. In het protocol staat:  

“Bij een ‘Volledig thuis online’ toets is proctoring bij FGW toegestaan wanneer alle mogelijke alternatieve tentamenvormen die geen online proctoring vergen zijn overwogen en een online tentamen op afstand met proctoring de laatste mogelijkheid is gebleken.” 

Tentamengelegenheden vanwege corona vóór 28 maart 2022

Indien een student in blok 1, 2 of 3 (vóór 28 maart 2022 een tentamen vanwege ‘coronaredenen’ heeft gemist en de nieuwe tentamengelegenheid in blok 4 is geroosterd (op of na 28 maart), dan blijft de student recht houden op deze nieuwe tentamengelegenheid; de richtlijn ‘aanbieden tentamens’ blijft onverminderd van toepassing op tentamens van blok 3. Dit is om de naleving van de coronamaatregelen door de student niet in het nadeel van de student te laten uitvallen. 

Studenten die te ziek waren om deel te nemen aan het tentamen, door corona of iets anders, vielen niet onder deze regeling. Voor hen golden (en gelden) de reguliere regels ten aanzien van ziekte. 

Om in blok 4 te voorkomen dat studenten die een besmettingsgevaar vormen toch voor een tentamen naar de campus komen, kan de docent ervoor kiezen om het tentamen online aan te bieden, maar dit wordt niet gestimuleerd. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.