Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Gezocht: Onderwijsinnovaties voor Comenius Leadership Fellowship en Nederlandse Hoger Onderwijspremie

29 april 2022

Heb je ambitieuze innovatieplannen die verder reiken dan de kaders van jouw eigen opleiding of faculteit? Of ken je een geweldige onderwijsinnovatie die al op een kleine schaal is ontwikkeld en voor heel de universiteit veelbelovend is? Meld dit onderwijsinitiatief dan uiterlijk 16 mei a.s. aan bij Anna Terra Verhage, beleidsadviseur bij SAZ.

Waarom deze uitvraag?

Elk jaar draagt de universiteit twee bijzondere onderwijsinnovaties voor. Dat zijn de:

 • Leadership Fellowship in het Comeniusprogramma;
 • Nederlandse Hoger Onderwijspremie.

In beide gevallen gaat het om uitzonderlijke onderwijsinnovaties van gedreven onderwijsteams die in potentie een veelbelovende verbetering bieden voor het huidige hoger onderwijs.

Bij voorkeur gaat het om initiatieven die reeds op kleine of middelgrote schaal zijn geïnitieerd en middels een Comenius Leadership Fellowship of Nederlandse Hoger Onderwijspremie in de loop van 3 tot 5 jaar kunnen doorontwikkelen naar andere faculteiten, de gehele universiteit en/of zelfs voor andere hoger onderwijsinstellingen.

Dit jaar zetten we de inventarisatie van initiatieven al vroeg in het jaar uit - nog voor de officiële call en uitnodiging zijn ontvangen. Het voordeel hiervan is dat wij tijdig een goede ondersteuning kunnen bieden bij de voorbereiding van de voordrachten.

De aangedragen initiatieven worden door de rector en vice-decanen overwogen als voordracht vanuit onze universiteit voor het Comenius Leadership Fellowship of de Nederlandse Hoger Onderwijspremie in de aanstaande ronde (2023) vlak na de zomer of voor een ronde in de nabije toekomst. Schroom dus niet en meld je onderwijsinnovatie aan!

Contact

Neem in geval van vragen gerust contact op met Anna Terra Verhage (SAZ) via e-mail (a.t.j.verhage@bb.leidenuniv.nl), telefoon (06 48364407) of Teams.

Graag ontvangen we uiterlijk 16 mei a.s. via a.t.j.verhage@bb.leidenuniv.nl een korte beschrijving van ongeveer 1½ A4 over de onderwijsinnovatie. De vraag is om hierop kort de volgende aspecten te beschrijven:

 • Het doel - welk probleem in het huidige hoger onderwijs beoogt de innovatie op te lossen? Wat is het beoogde resultaat? In hoeverre vormt dit een verbetering voor studenten ten opzichte van de huidige situatie?
   
 • De methode en het innovatieve karakter - waar bestaat de innovatie uit? In welke opzichten brengt het voorstel een vernieuwing ten opzichte van de status quo in het Nederlandse hoger onderwijs?
   
 • Welke theorie, model en/of uitgangspunten liggen aan de innovatie ten grondslag (evidence-informed)?
   
 • De doelgroep - op wie is de innovatie gericht en voor wie zou deze nog meer relevant kunnen zijn?
   
 • De huidige status van de onderwijsinnovatie - in welke fase verkeert het initiatief (in ontwikkeling, in uitvoering, reeds afgerond). Als de innovatie al is of wordt uitgevoerd, in welke context en op welke schaal gebeurt dit? 
   
 • De beoogde doorontwikkeling en/of opschaling - in welke opzichten kan de innovatie doorontwikkelen met een Comenius Leadership Fellowship of een Nederlandse Hoger Onderwijspremie?
   
 • De betrokkenen bij de onderwijsinnovatie - wie zijn de belangrijkste betrokkenen tot nu toe? Wie is of zijn de belangrijkste initiatiefnemer(s). Waar blijkt uit dat zij over de kwaliteiten en ervaring beschikken om het initiatief verder te brengen voorbij de huidige schaal en context? 
   
 • De aansluiting bij strategische ambities - sluit de onderwijsinnovatie aan bij een of meer ambities uit de Leidse onderwijsvisie Learning@LeidenUniversity, de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek Houdbaar voor de Toekomst van het Ministerie OCW en/of het universitaire strategisch plan Vernieuwen en Verbinden? Zo ja, welke (nummer/trefwoorden)? Zo nee, met welke ambities zou aansluiting mogelijk zijn?

Het Comeniusprogramma is een innovatieprogramma voor wo en hbo. Het programma kent drie Fellowships, of beurstredes: Teaching, Senior en Leadership, die verschillen in implementatieschaal en –duur en het minimale profiel van de hoofdaanvrager (docent). Deze beurzen stellen docenten in staat om samen met een team hun vernieuwende visie op onderwijs in de praktijk te brengen. De overheid wil hiermee excellent en bevlogen docentschap zichtbaar waarderen.

De projecten die afgelopen jaren per trede zijn toegekend, zijn hier te vinden.

Het Comenius Leadership Fellow programma is bedoeld voor toonaangevende innovaties onder leiding van ervaren onderwijsvernieuwers. Leadership-projecten zijn gericht op innovaties die ten minste meerdere faculteiten (of instellingen) betreffen. Leadership fellows ontvangen € 500.000 voor een project met een looptijd van 36 tot 42 maanden. De hoofdindiener treedt bij toekenning tevens toe tot het ComeniusNetwerk. Per instelling mag één voorstel worden ingediend, deze selectie vindt plaats door de rector na bespreking met de vice-decanen. Een aanvraag moet aansluiten bij de onderwijsvisie van de universiteit.

De call voor de aanstaande ronde (2023) wordt begin juni 2022 verwacht, tot die tijd biedt de call van de vorige ronde (2022) alvast een indruk.

De Nederlandse Hoger Onderwijspremie is een vrij nieuwe prijs, deze is in 2021 geïnitieerd door het Ministerie van OCW. Het geldt als blijk van erkenning van en waardering voor onderwijsteams uit het hbo en wo, die zich op een uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor de vernieuwing en verbetering van het hoger onderwijs.

Elke instelling mag één voordracht doen, de selectie hiervoor vindt plaats door de rector na bespreking met de vice-decanen. In zowel het hbo als wo worden elk drie prijzen toegekend, met een waarde van € 1,2 miljoen, € 800.000 of € 500.000. Deze prijzen zijn bedoeld als stimulans voor projecten die het hoger onderwijs vernieuwen of verbeteren. In de brochure van de nominatieronde van vorig jaar (2022) is meer te lezen over deze prijs. De teams die in 2021 de eerste prijzen ontvingen zijn hier te vinden. In 2022 zijn deze teams genomineerd.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.