Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Taalbeleid: ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal

28 april 2022

Beste medewerker,

Zoals je misschien wel weet bestaat er sinds 1 januari 2020 een universitaire richtlijn taalbeleid. Het Taalbeleid Universiteit Leiden is hier te raadplegen: Taalbeleid Universiteit Leiden.

Omdat de bestuurstaal binnen onze universiteit Nederlands is, vinden wij het belangrijk dat alle medewerkers met een dienstverband voor onbepaalde tijd en medewerkers die hiervoor in aanmerking kunnen komen, de Nederlandse taal beheersen op minimaal niveau B1. Deze eis geldt ook voor medewerkers die bevorderd worden naar een andere functie.

Wij vragen aan medewerkers die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen om zich in te spannen deze vaardigheid te verbeteren. Het instituut waar je werkzaam bent, ondersteunt je daarbij en stelt tijd en middelen beschikbaar om dit doel te bereiken.

Bij het Academische Talencentrum kun je een taaltoets afleggen om je niveau te bepalen. Het Academisch Talencentrum geeft ook een advies over de eventueel te volgen cursussen.

Als je hierover vragen hebt dan kun je contact opnemen met je leidinggevende of het managementteam van je Instituut.

Namens het Faculteitsbestuur,

Drs. Ed van den Berg MBA
Portefeuillehouder bedrijfsvoering a.i.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.