Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Save the date: 4 juni 2022: Expositie The Invitation ter afsluiting van Master Honours Class Leiden

19 mei 2022

Op 4 juni aanstaande tussen 12.00 - 15.00 uur organiseren studenten van de universiteits-brede Master Honours Class Leiden: City of Refugees in samenwerking met kunstenares Anne Schaarschmidt en onderzoeks- en onderwijsassistent bij het Van Vollenhoven Instituut Anne Jonker, een expositie in het Stadsbauhaus. De expositie met als titel The Invitation zal zijn samengesteld op basis van kunstwerken die de deelnemende studenten aan de Master Honours Class hebben gemaakt.

Wetenschappelijk en artistiek reflecteren op de 'ander'

Het is het tweede jaar dat de Master Honours Class 'Leiden: City of Refugees?' wordt verzorgd vanuit het Van Vollenhoven Instituut door hoogleraar Rechtssociologie Maartje van der Woude en docent Nanou van Iersel. Het vak heeft als doel om studenten zowel vanuit wetenschappelijk als vanuit artistiek perspectief te laten nadenken en reflecteren op het concept van 'de ander' en processen van uitsluiting, stigmatisering en discriminatie. Het vak bestond uit interatieve hoorcolleges waarin de nadruk lag op de centrale wetenschappelijke concepten en theorien én uit interactieve workshops waarin diverse kunstenaars met de studenten in gesprek traden over hun kunstpraktijk en hoe zij, vanuit hun praktijk, met deze zelfde concepten werkten. Studenten kregen bij alle workshops ook de kans om zelf  aan de slag te gaan en te experimenteren met verschillende kunstvormen. 

The Invitation 

Tijdens de expositie op 4 juni, zullen studenten werken presenteren die ze hebben gemaakt gevoed, naast de colleges en workshops, hun veldwerk - interviews en observaties - uitgevoerd in verschillende wijken in Leiden. De werken zijn bedoelt als uitnodiging om een denkbeeldige (groep van) ander(en) - en daarmee groepen uit verschillende sociale sferen - dichter bij elkaar te brengen. De studenten zijn vrij in hun keuze wie 'de ander' is tot wie zij zich willen richten. Het woord 'uitnodiging' wordt breed geinterpreteerd en kan vertaald worden naar een interventie, een performance of een isuele/verbale/fysieke/geschreven/rituele uitnodiging. Tijdens de expositie zullen de studenten toelichten geven op hun artistieke stuk en hun keuze voor een specifiek format.

Een zaadje voor de toekomst

Het doel van deze Master Honours Class en de expositie is om te laten zien hoe waardevol het combineren van verschillende perspectieven is in het aan de orde stellen van maatschappelijke uitdagingen en problemen. De combinate van wetenschap en kunst als een mogelijk effiicientere manier om een zaadje te planten voor een inclusieve samenleving. Met de expositie hopen de organisatoren samen met de studenten óok een zaadje te planten voor meer samenwerking tussen wetenschap en kunst zowel binnen als buiten de muren van de academies! 

Toegang tot de expositie is gratis en staat open voor iedereen. Wees dus welkom en kom op 4 juni tussen 12.00 - 15.00 uur een kijkje nemen in het Stadsbauhaus aan de Langegracht 72 in Leiden!

Vragen?

Neem contact op met Maartje van der Woude via m.a.h.vanderwoude@law.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.