Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Stem deze week voor de universitaire verkiezingen

10 mei 2022

Van maandag 9 mei tot vrijdag 13 mei kun je stemmen voor jouw vertegenwoordigers in zowel de Universiteitsraad (UR) als de Faculteitsraad (alleen studentenverkiezingen binnen FGGA). Zij beslissen mee over belangrijke onderwerpen binnen de Universiteit Leiden, zoals onderwijskwaliteit, nieuwe gebouwen, faciliteiten en duurzaamheid.

Wij stellen een van de kandidaten voor de UR uit de FGGA-geledingen aan je voor: Mark Dechesne, nummer 4 op de lijst van de Leidse Academische Gemeenschap (LAG), en universitair hoofddocent bij het Dual PhD Centre.

Mark Dechesne

Waarom stel je je verkiesbaar voor de Universiteitsraad?

Mark Dechesne: ‘Ik ben gevraagd of ik me verkiesbaar wilde stellen namens de Leidse Academische Gemeenschap (LAG). Dat vind ik een eervol verzoek. Deelname aan de Universiteitsraad biedt voor mij een mogelijkheid om me in te spannen voor de universitaire gemeenschap, en mee te denken over fundamentele zaken die alle medewerkers van de Universiteit Leiden aangaan: je werkplek, omgangsvormen en normen, ondersteuning voor collega’s die het -om wat voor reden dan ook- moeilijk hebben, en toekomstperspectief voor jezelf en voor de universiteit. Dat zijn allemaal zaken die binnen de Universiteitsraad worden besproken, en waarbij medezeggenschap daadwerkelijk een verschil maakt.’

Wat wil je bereiken binnen de raad?

Mark Dechesne: ‘In ons laatste overleg hadden we het belang van LAG in drie pijlers samengevat: aandacht voor werkdruk, autonomie voor medewerkers, en collegiale ondersteuning. Die drie punten vind je onder meer terug in het zogenaamde Demand-Control-Support model van burn-out*. Bij te veel werkdruk, te weinig autonomie, en te weinig collegiale ondersteuning, krijg je veel medewerkers met burn-out. Bij een redelijke werkdruk, autonomie, en steun, zal je organisatie floreren. Dus laten we vooral kritisch kijken of alles gedaan wordt om de Universiteit Leiden en alle medewerkers tot bloei te laten komen. Ik ben inmiddels al ongeveer 25 jaar als medewerker werkzaam binnen de academische wereld, en heb op diverse plaatsen van dichtbij gezien hoe sociale onveiligheid een zeer diepe impact op iemands leven kan hebben. Dus als je mij vraagt wat ik belangrijk vind, dan  heeft aandacht voor sociale veiligheid voor mij de hoogste prioriteit. Het zou heel mooi zijn als we als universiteit kunnen werken aan manieren om sociale onveiligheid echt goed aan te pakken.’  

*zie bijvoorbeeld: Margot Van der Doef & Stan Maes (1999) The Job Demand-Control (-Support) Model and psychological well-being: A review of 20 years of empirical research, Work & Stress, 13:2, 87-114, DOI: 10.1080/026783799296084

Waarom moeten FGGA-medewerkers op je stemmen?

‘Ik ben al sinds 1 september 2008 in dienst bij de Universiteit Leiden, en heb altijd in de Haagse vestiging gewerkt en in Den Haag gewoond. Ik geloof sterk in de ‘Haagse missie’ om vernieuwing binnen de universiteit en de wetenschap te brengen, vooral door bruggen te slaan tussen universiteit en de wereld van openbaar bestuur en bedrijfsleven. Ik ben dus overtuigd van de potentie van alles wat er in Den Haag, en bij FGGA in het bijzonder, ontwikkeld is. Tegelijkertijd heb ik ook gezien dat er met de explosieve groei wel zaken zijn waar je als medewerker je onzeker door kan voelen. En dan heb ik het vooral over de eerder genoemde onderwerpen: werkruimte, omgangsvormen, collegiale ondersteuning, en toekomstperspectief. Den Haag zal een zeer belangrijk speerpunt van de ontwikkeling van de Universiteit Leiden blijven, en daarom is het van groot belang dat medewerkers in Den Haag, en van FGGA, vertegenwoordigd en gehoord worden; juist ook in - en door middel van de universiteitsraad.’

Over de verkiezingen

Binnen de faculteitsraad van FGGA zijn er dit jaar alleen verkiezingen voor studenten. Het overzicht van de verkiesbare studenten vind je hier. Je kunt stemmen via: https://www.leidenuniv.nl/stemmen 

Meer informatie over de verkiezingen en een overzicht van alle kandidaten vind je hier.  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.