Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Voorlopig onderhandelaarsakkoord cao Nederlandse Universiteiten 2022-2023

16 mei 2022

Universiteiten van Nederland en de werknemersorganisaties hebben op 12 mei een voorlopig onderhandelaarsakkoord gesloten over de cao Nederlandse Universiteiten 2022. Hierin zijn afspraken gemaakt over structurele salarisverhoging, een eenmalige uitkering, loopbaanperspectief van docenten en het ouderschapsverlof. De cao-partijen leggen het onderhandelaarsakkoord voor aan hun achterban en streven ernaar uiterlijk op 9 juni een definitief cao-akkoord te sluiten.

Structurele salarisverhoging en eenmalige uitkering

De cao-partijen spreken af dat op 1 juli 2022 de salarissen van universitaire medewerkers structureel met 4% worden verhoogd. Daarnaast ontvangen zij een eenmalige uitkering van bruto €400 naar rato van de omvang van het dienstverband. Voor werknemers die het minimumuurloon voor de universitaire sector ontvangen gaat het om €750, onder dezelfde voorwaarden.

Studieafspraak loopbaanperspectief docenten

De universiteiten en werknemersorganisaties starten in september 2022 een gezamenlijke studie om vast te stellen hoe de contractuele positie van docenten in de volgende cao-periode verbeterd kan worden. Hierbij wordt met name gekeken naar de mogelijkheid om meer vaste contracten te bieden. De uitkomsten van deze studie vormen de basis voor de volgende cao. 

Verbetering ouderschapsverlof

Met ingang van 1 augustus 2022 wordt de ouderschapsverlofregeling verbeterd. Zo wordt de doorbetaling van de bezoldiging tijdens het ouderschapsverlof verhoogd naar 70%. Daarnaast vervalt de voorwaarde dat er pas recht is op gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof als een medewerkers minimaal een jaar in dienst is. Tot slot vervalt de terugbetalingsregeling.

Looptijd

De cao loopt van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023. Het voorlopige onderhandelaarsakkoord kan je hier teruglezen. De cao-partijen leggen het onderhandelaarsakkoord voor aan hun achterban en streven ernaar uiterlijk op 9 juni een definitief cao-akkoord te sluiten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.