Universiteit Leiden

nl en

4% salarisverhoging in definitief akkoord cao NU 2022-2023

14 juni 2022

Op 10 juni 2022 is een nieuw cao-akkoord gesloten. De cao heeft een looptijd tot en met 31 maart 2023. De belangrijkste afspraken:

Salarisverhoging en eenmalige uitkering

  • Per 1 juli 2022 krijgen alle medewerkers in vaste en in tijdelijke dienst een salarisverhoging van 4%.
  • Op 1 juli 2022 in dienst? Dan ontvang je een eenmalige uitkering van maximaal €400,- bruto, op basis van een voltijds dienstverband.
  • Ontvang je het minimumloon voor de universitaire sector en was je op 1 juli 2022 in dienst? Dan ontvang je een uitkering van €750,- bruto, op basis van een voltijds dienstverband.
  • Ons streven is om de loonsverhoging in juli te verwerken. De eenmalige uitkering ontvang je uiterlijk in augustus.

Verbetering ouderschapsverlof

In de nieuwe cao is ouderschapsverlof verbeterd:

  • De voorwaarde dat er pas recht is op gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof als een medewerkers minimaal een jaar in dienst is vervallen.
  • Je ontvangt tijdens het betaald ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van je kind 70% van je loon in plaats van 62,5%.
  • Vanaf het tweede levensjaar van je kind ontvang je over de betaalde ouderschapsverlofuren 62,5% van je loon.
  • Je hoeft je betaalde ouderschapsverlofuren niet meer terug te betalen als je dienstverband tijdens of binnen 6 maanden na afloop van het betaald ouderschapsverlof eindigt.
  • Het recht op onbetaald ouderschapsverlof van dertien weken blijft gehandhaafd.

De nieuwe regels voor het ouderschapsverlof gelden vanaf augustus 2022.

Loopbaanperspectief docenten

Tot slot voeren de universiteiten en werknemersorganisaties een gezamenlijke studie uit naar de contractuele positie van docenten.

Nieuwe cao-tekst vanaf augustus beschikbaar

De cao-partijen gaan de afspraken uit het cao-akkoord omzetten in de definitieve cao-tekst. Het streven is de complete tekst van de nieuwe cao vanaf augustus 2022 online beschikbaar te hebben.

Vragen?

Neem contact op met je P&O-adviseur.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.