Universiteit Leiden

nl en

FSW zoekt Directeur Onderzoek/Graduate School (0.4 fte)

29 juni 2022

Als onderdeel van de strategie van de faculteit wil het faculteitsbestuur de komende tijd een proactiever en integraler Onderzoeksbeleid ontwikkelen, met bijzondere aandacht voor interdisciplinaire initiatieven, open science en het veranderende landschap van onderzoeksfinanciering. Om deze ontwikkeling voldoende kracht bij te zetten, benoemen we een facultaire Directeur Onderzoek/Graduate School.

Hebben deze ontwikkelingen jouw interesse en wil je mede vormgeven aan de toekomst van het onderzoek in onze faculteit? Maak dan je interesse kenbaar door een korte motivatiebrief en cv te sturen aan secretaris@fsw.leidenuniv.nl, uiterlijk maandag 18 juli 2022.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

Als Directeur Onderzoek neem je als adviseur deel aan de beraadslagingen van het faculteitsbestuur inzake onderzoek en leg je verantwoording af aan de decaan. Je geeft leiding aan de facultaire Graduate School en aan de afdeling Onderzoeksbeleid binnen het faculteitsbureau. Daarnaast geef je functioneel leiding aan de Onderzoeksdirecteuren in de instituten en ben je voorzitter van een nieuw te vormen facultaire wetenschapscommissie. Vanuit deze rol neem je deel aan overleg over onderzoek op centraal niveau in de universiteit.

De directeur Onderzoek is verantwoordelijk voor de organisatie, integratie, coördinatie en kwaliteitsbewaking van het wetenschappelijk onderzoek en voor de uitvoering van het strategisch onderzoekbeleid van de faculteit. Daarnaast adviseer je over de besteding van de middelen die nodig zijn voor de uitvoering van het onderzoek van de faculteit in het kader van het visie- en strategieplan en de meerjarenbegroting. Je adviseert over het aandeel van de faculteit bij de deelneming in interfacultaire of interuniversitaire onderzoekinstituten of onderzoekscholen en bepaalt het beleid en de kaders met betrekking tot de werving van tweede en derde geldstroomonderzoek. Je integreert samen met de portefeuillehouder Onderwijs het onderzoeks- en opleidingsbeleid.

Profiel

We zijn op zoek naar iemand die in zich herkent in het volgende profiel. Je hebt voldoende ervaring en uitstekende vaardigheden in het acquireren, organiseren van en leiding geven aan onderzoek. Bij voorkeur heb je bestuurlijke ervaring, een open, nieuwsgierige houding naar verschillende perspectieven en bijpassende intermenselijke vaardigheden. Je legt van nature verbinding tussen mensen, thema's en beleid en hebt een sterk ontwikkelde organisatiesensitiviteit. Daarnaast onderschrijf je het strategische beleid van universiteit en faculteit en handelt overeenkomstig. Je bent geen lid van een Instituutsbestuur, of je bent bereid om het lidmaatschap neer te leggen. Door wie je bent vergroot je de diversiteit in en rondom het bestuur van de faculteit. Het Nederlands is de officiële bestuurstaal van de universiteit, dus voldoende beheersing hiervan is van belang.

Voor deze rol heeft het faculteitsbestuur een senior wetenschapper in gedachten, die deze taak naast andere werkzaamheden uitvoert, met een tijdsbesteding van 0,4 fte. De directeur Onderzoek wordt ondersteund door een managementassistent van de afdeling Bestuursondersteuning, de afdeling Onderzoeksbeleid en de medewerkers van de facultaire Graduate School. Je wordt benoemd door het faculteitsbestuur voor twee jaar, met de mogelijkheid van verlenging. De nieuwe directeur ontvangt een bestuurlijke toelage voor het vervullen van deze rol en in goed overleg met het betreffende instituut worden afspraken gemaakt over het faciliteren van deze positie.

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met bestuurssecretaris Jordi Kerkum.

Sollicitaties voorzien van een motivatiebrief en cv kun je tot en met 18 juli 2022 richten aan secretaris@fsw.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.