Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek

LUF Projectsubsidies – deadline: 26 augustus 2022

27 juni 2022

Het Leids Universiteits Fonds is hét fonds van de Universiteit Leiden. Dankzij steun van alumni en andere schenkers werken wetenschappers aan baanbrekend onderzoek en krijgen studenten en jonge onderzoekers de kans hun ambities waar te maken. Het LUF kent onder meer subsidies toe voor onderzoeks- en onderwijsprojecten. Deze projectsubsidies (max. €35.000) zijn bestemd voor jonge, gepromoveerde onderzoekers. De middelen zijn naast de algemene fondsen van het LUF afkomstig uit de Fondsen op Naam.

Informatie: Wetenschappelijk project - Leids Universiteits Fonds

Fondsen op Naam

Het LUF organiseert een extra subsidieronde in het najaar. Vanuit de algemene middelen kunnen nog enkele projectsubsidies worden toegekend. Daarnaast is geld beschikbaar vanuit een aantal specifieke Fondsen op Naam. Deze fondsen subsidiëren bijzondere wetenschappelijke onderzoeks- en onderwijsprojecten van wetenschappers van de Universiteit Leiden op een specifiek omschreven wetenschapsgebied.

Voor rechtsgeleerdheid kunnen projecten worden gefinancierd die aansluiten bij de navolgende Fondsen op Naam:

BA Schim van der Loeff Fonds

Voor een project op het gebied van internationaal recht, in het bijzonder voor zover dat betrekking heeft op de positie van vreemdelingen. Ook projecten op het gebied van nationaal en internationaal privaatrechtelijke regels betreffende vreemdelingen komen in aanmerking (aanvraag max. €8.000).

Mr.ir. Deisz Barendregt Fonds

Voor onderzoek naar en publicatie over het zeerecht, het natte Waterstaatsrecht en het Bouwrecht, in het bijzonder de regelgeving rond aanbestedingen in de bouw (aanvraag max. €2.600).

Fonds mr. S.J. Visser (Stichting Praesidium Libertatis 1)

Ter bevordering van de studie van het Volkenrecht en Internationaal Privaatrecht (aanvraag max. €35.000)

Onderzoeksprojecten kunnen bij het LUF worden ingediend door jonge onderzoekers die max. 5 jaar zijn gepromoveerd. Voor bovenstaande Fondsen op Naam geldt dit criterium echter niet, al gaat de voorkeur uit naar jonge onderzoekers.

Alle Fondsen op Naam op het gebied van Rechtsgeleerdheid staan hier.

Contact

Martine van Trigt, subsidie-adviseur Stafdienst Onderzoek Meijers.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.