Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek

Tiele-fellowships 2023: open voor aanvragen (Deadline: 1 oktober 2022)

31 augustus 2022

De Dr. P.A. Tiele-Stichting stelt zich ten doel de wetenschappelijke studie van het boek in heden en verleden te bevorderen. Zij doet dat onder meer door het (doen) uitgeven van wetenschappelijke publicaties en het organiseren van symposia en lezingen. In 2021 is de Tiele-Stichting gestart met een fellowshipprogramma om onderzoek op het terrein van boeken en lezen in Nederland en Vlaanderen nog meer te bevorderen.

Twee fellowships

Jaarlijks worden twee Tiele-fellows financieel en wetenschappelijk ondersteund. Eén fellow doet onderzoek naar een aspect van boek- en leescultuur in het verleden en één fellow doet onderzoek naar een aspect van boek- en leescultuur in het heden.

Stipendum en ondersteuning

Het stipendium bedraagt €1.500,- per maand, gedurende minimaal één en maximaal twee maanden. Het onderzoek dient in het jaar 2023 uitgevoerd te worden. De fellows kunnen, afhankelijk van de aard van het onderzoek en in overleg, een werkplek krijgen bij een van de instellingen die verbonden zijn aan de Tiele-Stichting. Een wetenschappelijk adviseur, eveneens uit het netwerk van de Tiele-Stichting, begeleidt het project.

Kandidaten

De Tiele-fellowships staan open voor iedereen met aantoonbare wetenschappelijke capaciteiten. Een voltooide promotie is geen voorwaarde.

Aanvraagprocedure

De aanvraag bestaat uit:

  • Naam en mailadres
  • Een recent CV
  • Een publicatielijst (een selectie van de sleutelpublicaties) of een aanbevelingsbrief van een hoogleraar
  • Een beschrijving van het onderzoeksproject (maximaal 1.000 woorden) in het Nederlands of het Engels, met een onderzoeksvraag en een beknopt overzicht van bronnen, methode, theoretisch kader en concrete, beoogde resultaten
  • Aantal weken of maanden (maximaal twee) gewenste onderzoekstijd, eventueel beoogde werkplek en in welke periode in 2023 het onderzoek uitgevoerd zou kunnen worden
  • Naam en mailadres van een referent die bekend is met het werk van de aanvrager en die eventueel geraadpleegd kan worden voor advies.

Selectieprocedure

De selectiecommissie bestaat uit leden van de Wetenschappelijke Adviesraad van de Tiele-Stichting en leden van het bestuur van de Tiele-Stichting. De commissie let bij het beoordelen van de aanvragen zowel op het wetenschappelijke niveau als op de haalbaarheid van het plan.

Tijdpad

Aanvragen moeten vóór 1 oktober 2022 gemaild worden naar de coördinator van de Tiele-Stichting, Charlotte van Putten (info@tiele-stichting.nl). Het onderzoek wordt uitgevoerd gedurende een aaneengesloten periode in het jaar 2023. De fellow rapporteert aan de Tiele-Stichting aan het eind van het fellowship en verzorgt zo mogelijk een lezing op een Tiele-dag.

Vragen

Vragen over de procedure kunnen gesteld worden aan de coördinator van de Tiele-Stichting, Charlotte van Putten (info@tiele-stichting.nl). Inhoudelijke vragen kunnen gesteld worden aan Jeroen Salman (j.salman@uu.nl; boek- en leescultuur in het verleden) of Steven Claeyssens (steven.claeyssens@kb.nl; boek en leescultuur in het heden).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.