Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Universiteitsraad bespreekt Protocol surveillance op afstand en Personeel in cijfers

21 juni 2022

Op maandag 27 juni om 15:00 uur vergadert de Universiteitsraad. Op de agenda staan onder andere het Protocol surveillance op afstand en Personeel in cijfers 2022. Ook komt Campus Den Haag aan de orde, zowel de uitvoeringsagenda 2022-2023 als een plan voor herziening van de governance.

Overige agendapunten zijn:

  • Wijziging regeling financiële ondersteuning studenten
  • Regeling toelating masteropleidingen
  • Jaarverslagen vertrouwenspersonen 2021
  • Jaarverslag ombudsfunctionaris voor studenten 2021
  • Evaluatie NPO-middelen begeleiding studenten
  • Duurzaamheidsverslag 2021
  • Richtlijn keuzeruimte en minorstelsel
  • Voorstel besteding extra middelen medezeggenschap
  • Jaarverslagen kwaliteitszorg onderwijs en onderzoek 2021

In deze vergadering bepaalt de Universiteitsraad per onderwerp zijn voorlopige standpunt, om dat vervolgens te bespreken met het College van Bestuur in de overlegvergadering op 4 juli.

Bekijk de agenda van de UR-vergadering van 27 juni.

Aanmelding

Wil je je aanmelden voor het bijwonen van de UR-vergadering van 27 juni? Meld je dan aan via ur@leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.