Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Welke student nomineer jij voor de Studentsucces Awards?

17 juni 2022

Update 5 juli 2022

Er zijn nieuwe studentenprijzen het leven ingeroepen: de Studentsucces Awards! 

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid hecht waarde aan een inclusieve leeromgeving waarbinnen er aandacht is voor studentenwelzijn. We streven gezamenlijk naar zowel studiesucces als studentsucces. De Studentsucces Awards richten zich op de successen van een student bekeken vanuit een holistisch perspectief. Hierbij ligt de focus niet alleen op cijfers, maar spelen elementen als een pro-actieve houding, oplossingsgericht denken, en maatschappelijke betrokkenheid de hoofdrol. 

Tot 5 juli was het mogelijk om medestudenten te nomineren voor de Studentsucces Awards. Studenten en medewerkers uit verschillende gremia gaven aan graag meer betrokken te willen worden bij het vormgeven van deze nieuwe prijzen. Gezien het feit dat het aantal nominaties tot op heden nog gering is en waarborging van verschillende belangen en perspectieven als essentieel wordt geacht, is besloten om tijdelijk de mogelijkheid tot nomineren stop te zetten. Binnenkort volgt een update op deze pagina met meer informatie over de Studentsucces Awards en de procedure.

Voor vragen over dit proces kan je mailen naar de D&I-coördinator Susanne Deen (s.j.deen@law.leidenuniv.nl). 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.