Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Facultair Strategisch Plan 2022 – 2027 digitaal beschikbaar

7 juli 2022

De digitale versie van het Facultair Strategisch Plan 2022 – 2027, Samen maken we geesteswetenschappen is zojuist verschenen. In de afgelopen periode zijn de conceptversies met de verschillende gremia besproken en is feedback opgehaald. Dat heeft geleid tot een gedegen Facultair Strategisch Plan en Agenda voor de komende zes jaar. Onze missie, visie, strategische doelen en beleidsvoornemens staan hierin omschreven. 

In het najaar worden in samenspraak met de betrokkenen werkplannen opgesteld om de beleidsvoornemens van de Strategische Agenda de komende jaren uit te voeren.

Vanaf eind augustus wordt onder alle medewerkers een verkorte gedrukte flyer verspreid.

De managementteams van de instituten en de afdelingshoofden van het faculteitsbureau ontvangen  een gedrukt exemplaar van de volledige versie.

Download hier het digitale exemplaar van het Facultair Strategisch Plan 2022 – 2027, Samen maken we geesteswetenschappen

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.