Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Nomineer een masterscriptie: inschrijving voor de Jan Brouwer Scriptieprijzen 2023 geopend

14 juli 2022

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) reikt jaarlijks de Jan Brouwer Scriptieprijzen uit op acht wetenschapsterreinen. De inschrijving voor de Jan Brouwer Scriptieprijs 2023 is per 7 juli jl. geopend. De prijs is bedoeld voor masterscripties die zijn voltooid in het studiejaar 2021/2022. Aan iedere prijs is een bedrag van €2000 verbonden.

Vijf van de wetenschapsterreinen zijn relevant voor de Faculteit Geesteswetenschappen: Geschiedenis, Religiewetenschappen, Filosofie, Taal- en Literatuurwetenschappen en Maatschappijwetenschappen (in engere zin).

De KHMW stelt een aantal voorwaarden aan de voordrachten, die ervoor zorgen dat scripties alleen door de faculteit kunnen worden ingediend, eventueel na een facultaire selectieronde. De KHMW-voorwaarden zijn:

  • Per faculteit mogen er drie voordrachten per categorie worden gedaan.
  • Bij twee of drie voordrachten moet tenminste een van de voordrachten een vrouwelijke kandidaat zijn.
  • De KHMW accepteert alleen maar scripties die door de faculteit worden ingediend. Scripties die door stafleden individueel worden genomineerd, zullen niet door de jury in behandeling worden genomen.

Wil je een scriptie voordragen?

Wanneer je een scriptie wil voordragen in een van de categorieën die relevant zijn voor de Faculteit Geesteswetenschappen, meld die voordracht dan graag uiterlijk maandag 19 september a.s. om 17:00 uur aan bij Job Weststrate van de afdeling Beleids- en Bestuursondersteuning (BBO), via een mail aan oenk@hum.leidenuniv.nl. Vermeld daarbij in welke categorie de scriptie moet meedingen. Voor iedere categorie die meer dan drie voordrachten oplevert, zal de faculteit een selectie maken op grond van het oordeel van een daartoe geformeerde kleine selectiecommissie. Die commissie zal bestaan uit stafleden met relevante expertise. Stafleden die een scriptie voordragen, hebben vanzelfsprekend geen zitting in de selectiecommissie. Mogelijk ontvang je na 19 september nog een reminder over de prijs van de KHMW, maar het is dan niet meer mogelijk alsnog in te dienen.

Voor de selectie is het volgende nodig:

  1. een digitale versie van de voorgedragen masterscriptie,
  2. de schriftelijke beoordeling van de scriptie, d.i. het beoordelingsformulier,
  3. een (kort) curriculum vitae van de genomineerde en een cijferlijst van zijn/haar masterstudie,
  4. zoveel verdere informatie als van belang kan zijn voor de toekenning van de prijs.

Mocht de scriptie worden geselecteerd voor voordracht door de faculteit dan is nog een aanbevelingsbrief van de scriptiebegeleider/docent nodig met een omschrijving van het verrichte onderzoek, het wetenschappelijk perspectief dat door het onderzoek wordt geboden en de maatschappelijke relevantie van de onderzoeksresultaten.

De afdeling BBO verzorgt vervolgens namens de faculteit de voordracht via het online formulier op de site van de Jan Brouwer Scriptieprijs. Alleen scripties die langs deze weg worden voorgedragen, zullen door de KHMW in behandeling worden genomen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.