Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Nomineer een masterscriptie voor de Jan Brouwer Scriptieprijzen 2023. Deadline is 25 september 2022

21 juli 2022

Ir. L.E.J. Brouwer (1910-1983)

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) reikt jaarlijks de Jan Brouwer Scriptieprijzen uit op acht wetenschapsterreinen. Voor FSW zijn dat de categorieën Maatschappijwetenschappen (in engere zin) en Gedragswetenschappen. De prijs is bedoeld voor masterscripties die zijn goedgekeurd in het studiejaar 2021/2022. Er is een bedrag van € 2000 aan verbonden.

Alleen de faculteit kan de voordrachten indienen bij de KMHW. 

Wil je een scriptie voordragen?

Wanneer je een masterscriptie wil voordragen, mail de voordracht uiterlijk zondag 25 september 2022 (23:59) aan beleidsmedewerker Onderwijs Laura Schneider.  Vermeld daarbij in welke categorie (Maatschappij- of Gedragswetenschappen) de scriptie moet meedingen. Voor iedere categorie die meer dan drie voordrachten oplevert, zal een jury een selectie maken.

Benodigde documenten

  1. Een aanbevelingsbrief van de scriptiebegeleider,
  2. een digitale versie van de voorgedragen masterscriptie,
  3. een (kort) curriculum vitae van de genomineerde en een cijferlijst van zijn/haar masterstudie,
  4. zoveel verdere informatie als van belang kan zijn voor de toekenning van de prijs.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.