Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek

Oproep: samenwerking tussen geesteswetenschappen en regeneratieve geneeskunde

4 juli 2022

Op 1 juni is er een nieuw bedrijf geopend op het Leiden Bio Science Park: NecstGen. Dit expertisecentrum richt zich, mede in samenwerking met het LUMC, op de productie van (stam)cel- en gentherapieën. Nu de stap van theorie naar praktijk wordt gezet, is het bedrijf op zoek naar samenwerking met geesteswetenschappers.

Wat zijn de gevolgen?

NecstGen vertaalt in het laboratorium ontwikkelde protocollen naar producten die in patiënten gebruikt mogen worden, waardoor de stap van symptoombestrijding naar genezing wordt gezet. We hebben echter nog weinig zicht op de impact van deze ontwikkelingen op de maatschappij. Om deze therapieën op een maatschappelijk verantwoorde manier te implementeren is het nodig om de bredere context in beeld te krijgen. Daar is hulp van geesteswetenschap bij nodig.

Hoe kunnen we samenwerken?

In het kader van bovenstaande ontwikkelingen en het stimuleringsprogramma regeneratieve geneeskunde van de universiteit wil NecstGen samen met geesteswetenschappers zoeken naar de raakvlakken tussen onze disciplines. We werken bijvoorbeeld al samen met medisch ethici en juristen, maar we zijn ervan overtuigd dat er binnen de geesteswetenschappen ook veel kansen liggen. We zoeken graag samen met jullie naar mogelijkheden om beide onderzoeksgebieden te versterken en mogelijk zelfs tot een gezamenlijke onderzoeksagenda te komen. Ook samenwerken op het gebied van onderwijs kan een goede invulling zijn.

Wat is regeneratieve geneeskunde?

De ontwikkeling van (stam)cel- en gentherapieëntherapieën valt onder een relatief nieuw veld genaamd regeneratieve geneeskunde. Dit veld is gericht op het herstel van cellen, weefsels en organen. Een mooi voorbeeld uit het LUMC is het werk van Frank Staal en zijn team. Recentelijk hebben ze een baby, geboren zonder immuunsysteem, succesvol behandeld met een stamcelgentherapie.

Contact

Wil je meer informatie, heb je na het lezen van dit stuk al een goed idee of zou je eens samen verder willen te praten over de mogelijkheden, neem dan contact op met Mandy Segers via m.segers.nier@lumc.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.