Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Suzy Sirks-Bong nieuwe Uitvoerend Directeur Campus Den Haag

12 juli 2022

Met ingang van 1 juli jl. is Suzy Sirks-Bong gestart als Uitvoerend Directeur Campus Den Haag.

In deze (nieuwe) functie is zij verantwoordelijk voor de coördinatie van operationele zaken bij de uitvoering van de strategie Campus Den Haag.

De uitvoerend directeur CDH is primair intern georiënteerd en zal onder andere de voortgang bewaken van projecten, verbindingen leggen tussen projecten, bestuurlijke besluitvorming voorbereiden, zorgen voor verbinding in de universitaire organisatie en voor het aansturen van de ambtelijke ondersteuning van de Campus Den Haag. Daarnaast is zij secretaris van het Dagelijks Bestuur Campus Den Haag en het interne gezicht voor medewerkers en studenten op praktische en lopende zaken rond de Campus Den Haag.

Suzy Sirks-Bong was de afgelopen twee jaar Portefeuillehouder Bedrijfsvoering bij de Faculteit Geesteswetenschappen.

Het faculteitsbestuur van de Faculteit Geesteswetenschappen verwacht dat het wervingstraject voor de positie van Portefeuillehouder Bedrijfsvoering na de zomer kan worden gestart.

Wij wensen Suzy veel succes in haar nieuwe functie.
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.