Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Aanleg alternatief pad Singelpark in berm Witte Singel

8 september 2022

De berm van de Witte Singel wordt al regelmatig gebruikt als informele wandelroute met uitzicht op de Hortus Botanicus en de Sterrenwacht. De gemeente gaat deze route vanaf de Reuvensbrug bij de Universiteitsbibliotheek tot aan de Vreewijkbrug bij de Kaiserstraat versterken en als alternatieve wandelroute toevoegen aan het Singelpark. De nieuwe wandelroute blijft een graspad, maar wordt verstevigd, zodat de ondergrond beter bestand is tegen wandelaars.

Werkzaamheden

Op maandag 12 september start de aanleg van het verstevigde graspad in de berm van de Witte Singel. De werkzaamheden duren naar verwachting maximaal drie weken en geven geen ernstige overlast voor het verkeer op de Witte Singel.

De route in de stijl van het Singelpark

Het graspad zal in de toekomst vaker gemaaid worden dan het gras in de rest van de berm, waardoor het pad herkenbaar blijft. Er is tijdens de uitvoering veel aandacht voor het behoud en versterking van de biodiversiteit. Naast de bekende Singelparkiconen worden er op de route tien stoelen geplaatst, waarop wandelaars kunnen pauzeren en van het uitzicht op de Hortus en de Sterrenwacht kunnen genieten. Ook worden er, op verzoek van omwonenden, afvalbakken geplaatst. In oktober wordt de berm van de Witte Singel nog verder verfraaid met een sortiment stinsenplanten. Stinsenplanten bloeien in het vroege voorjaar voordat er te veel schaduw van de bomen op de bodem ontstaat.

Kijk voor meer informatie op leiden.nl/wittesingel.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.