Universiteit Leiden

nl en

Financiën

Subsidie Inclusief Onderwijs

6 september 2022

De Faculteit Geesteswetenschappen zet zich in om een inclusieve leeromgeving met aandacht voor studentenwelzijn te bieden. Om die reden geven we opleidingen de mogelijkheid deel te nemen aan trainingen over het ontwikkelen van inclusieve curricula en inclusieve didactische vaardigheden. Verschillende opleidingen hebben aangegeven interesse te hebben in deze trainingsmogelijkheden, maar het ontbreekt aan tijd om zich hieraan te committeren. Graag bieden we docenten extra ondersteuning in de vorm van een student-assistent en/of teaching relief om binnen de eigen opleiding stappen te zetten op het gebied van inclusief onderwijs.

Doel en opzet

Ontwikkelen van een professionaliserings- en/of vernieuwingstraject binnen de opleiding gericht op inclusieve didactiek en/of inclusieve curricula. Aanvragen kunnen zowel individueel als in groepsverband worden ingediend. De aanvrager coördineert het professionaliserings- en/of vernieuwingstraject binnen de opleiding. Het traject richt zich op concrete acties, zoals bijvoorbeeld vernieuwing van het wervingsmateriaal, deelname aan trainingen over o.a. diversiteit, inclusie en studentenwelzijn*, organisatie van een heidag over inclusief onderwijs, herziening van syllabi, onderzoek naar ondersteuningsbehoeften van studenten etc.

*Denk aan trainingen over: safe space, mental health first aid, implicit bias, active bystander, allyship, social safety, inclusive teaching, universal design for learning etc.

Geboden ondersteuning in het kort

  • Bekostiging van het traject is in de eerste plaats gericht op personele kosten (teaching relief en/of student assistent) voor een periode van max. 12 maanden. De aanvrager dient een onderbouwing voor het gevraagde budget aan te leveren.
  • Naast de bijdrage voor personele kosten zijn er vanuit team O&K middelen beschikbaar om externe experts of trainers in te huren.
  • De aanvrager kan een beroep doen op ondersteuning van verschillende collega’s binnen het team O&K en OSZ.
  • Vanaf september 2022 start Looi van Kessel, universitair docent bij LUCAS, met een intervisiegroep voor mid-career docenten. Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden

Aandachtspunten

  • Het professionaliserings- en/of vernieuwingstraject wordt in 2023 uitgevoerd.
  • De aanvrager (individuele docent/groep van docenten) zoekt de samenwerking op met collega’s binnen de opleiding, is bereid anderen te inspireren en zichzelf verder te ontwikkelen. Het betrekken van studenten strekt tot de aanbeveling.
  • De aanvrager is aangesteld bij FGW gedurende de looptijd van het traject.
  • Deelname aan dit traject dient te worden afgestemd met de leidinggevende en onderwijsdirecteur. Voeg het bewijs hiervan (bijv. mailwisseling) toe bij de aanvraag. Ook zien we graag dat het opleidingsbestuur en de opleidingscommissie hun medewerking verlenen. 
  • Er dient aandacht te zijn voor de evaluatie van het traject en manieren waarop de opgedane kennis of ervaring breder gedeeld kan worden met de afdeling, het instituut of de faculteit. Daarnaast is een korte reflectie van de aanvrager en deelnemers onderdeel van de evaluatie in het geval van een professionaliseringstraject.

Interesse?

Heb je interesse? Zorg voor een beknopte uitwerking van het professionaliserings- of vernieuwingstraject (incl. begroting) en neem uiterlijk 15 oktober 2022 contact op met Sanne Arens (s.arens@hum.leidenuniv.nl). Ook bij vragen, ondersteuning bij een aanvraag of meer informatie kun je contact opnemen met één van onderstaande collega’s.

Met vriendelijke groet,

Sanne Arens – Projectleider Onderwijsvisie
Annebeth Simonsz – Onderwijskundig adviseur
Aurelie van ’t Slot – Beleidsmedewerker Internationalisering, Diversiteit en Inclusie
Ellis van Spanje – Student Wellbeing Officer

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.