Universiteit Leiden

nl en

Sociaal, Organisatie

Afscheidsreceptie Patris van Boxel: dinsdag 18 oktober 2022

6 oktober 2022

Patris van Boxel heeft, na acht jaar bij de FSW, besloten een nieuwe carrièrestap te gaan maken. Patris heeft onze faculteit en universiteit inmiddesl verlaten. Het faculteitsbestuur is voor Patris natuurlijk verheugd dat zij deze mooie nieuwe uitdaging aangaat, tegelijkertijd zien we onze alom gewaardeerde collega met spijt vertrekken. Momenteel wordt er een profiel samengesteld voor een nieuw Hoofd SOLO. In de tussentijd zullen Raymond van Erkel en Rosanne van den Berg de belangen van de afdeling waarnemen en als contactpersonen voor SOLO fungeren.

Patris van Boxel

Hoofd SOLO

Patris van Boxel

'Bij deze wil ik jullie berichten over mijn vertrek bij de faculteit per 1 oktober jl. Vanaf die datum start ik in een nieuwe functie, zijnde Head of Operations van CLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure), het Europese consortium gericht op de realisatie van duurzame onderzoeksinfrastructuur voor de taalwetenschappen/digital humanities. Het coördinerend bureau hiervan is ondergebracht bij de Universiteit Utrecht (Faculteit Geesteswetenschappen). Dit is een mooie stap in mijn loopbaan, waarbij het Europese SSH perspectief, de taalwetenschappen en bedrijfsvoering nieuwe uitdagingen en leermogelijkheden brengen. Tegelijk laat ik een prachtige afdeling achter die zeker de voorbije coronaperiode nieuw bestaansrecht heeft gekregen en het belang van betrouwbare en flexibele technologie in onderwijs en onderzoek nog eens heeft benadrukt, en die zal ik zeer gaan missen. Daarnaast zal ik ook de samenwerking met de collega’s uit de instituten missen, en wil ik jullie vast van harte danken voor de samenwerking de afgelopen 8 jaar. Wat hebben we veel voor elkaar gekregen samen!'

 

Praktische details

Datum 18 oktober 2022
Tijd 16:45-18:30
Locatie Centrale hal Faculteitsbureau (4e etage)
Aanmelding Stuur een mailtje naar het Bestuurssecretariaat

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.