Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek

Dien je LUF-subsidie-aanvraag in voor 23 januari

30 november 2022

De Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het LUF kent subsidies toe voor onderzoeks- en onderwijsprojecten, in verschillende wetenschapsgebieden.

Met deze subsidies wil het LUF jonge gepromoveerde onderzoekers van de Universiteit Leiden aan het begin van hun  carrière ondersteunen. In beginsel variëren de subsidies van € 2.600 tot € 35.000. Deze subsidies voor academisch talent vormen vaak een belangrijke springplank naar aanvragen bij NWO en andere instellingen. De middelen zijn naast de algemene fondsen van het LUF afkomstig uit de fondsen op naam in beheer van het LUF en vanuit de samenwerking met o.a. de Gratama-Stichting, de Stichting Elise Mathilde Fonds en de Stichting Verpakking en Milieu.

De deadline voor de volgende projectsubsidieronde is 23 januari 2023. Kijk hier voor meer informatie.

De facultaire subsidie-adviseur kan helpen bij het voorbereiden van de aanvraag. Neem daarvoor contact op met Martine van Trigt, subsidie-adviseur Stafdienst Onderzoek Meijers.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.