Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe Strategisch Secretaris

15 november 2022

Op 1 januari 2023 start Geert-Jan van den Hoek in de nieuwe functie van Strategisch Secretaris. Na het vertrek van de vorige secretaris eerder dit jaar is in samenspraak met CvB, MT Bestuursbureau en de Dienstraad Bestuursbureau een herzien profiel vastgesteld voor een Strategisch Secretaris die het CvB integraal adviseert over zowel korte- als lange termijndossiers en intensief samenwerkt met decanen en het MT Bestuursbureau. Daarnaast zal Geert-Jan leidinggeven aan het Stafbureau, waaronder Juridische Zaken, Veiligheidszaken en Bedrijfsvoering en Advies vallen. Bureau Pedel en het Kabinet worden met ingang van dezelfde datum ondergebracht bij de Directie SC&M.

Verbinding

Geert-Jan werkt nu nog als strategisch adviseur van de korpsleiding van de politie. Daarvoor was hij onder andere werkzaam als strategisch adviseur en leidinggevende bij Justis en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij heeft zich daar gericht op heel diverse, interdisciplinaire vraagstukken en veel vernieuwing gebracht. Geert-Jan over zijn nieuwe rol: Juist de verbinding maken tussen de grote lijnen en ieders eigen discipline vind ik interessant. Hij kijkt uit naar zijn nieuwe werkomgeving: De Universiteit Leiden heeft mij als student zeer gevormd en het is bijzonder om nu jaren later zelf te mogen bijdragen aan haar verdere ontwikkeling. 

Het CvB is blij met zijn komst. Voorzitter Annetje Ottow: In de veelheid van strategische onderwerpen is het belangrijk om in de agendering in verschillende gremia duidelijk te prioriteren en de integraliteit te stimuleren en te borgen. Met zijn kennis en brede ervaring zal Geert-Jan ons hierbij kunnen helpen en zal hij kunnen bijdragen aan het verstevigen van relaties, in- én extern.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.