Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs, Organisatie, Onderzoek

Verdeling middelen starters- en stimuleringsbeurzen

7 november 2022

In juni maakte minister Dijkgraaf van OCW bekend, dat er extra wordt geïnvesteerd in hoger onderwijs en onderzoek. Het gaat hierbij om de zogeheten starters- en stimuleringsbeurzen.
 
Het doel van deze beurzen is om werkdruk, competitie- en aanvraagdruk te verlagen en ongebonden onderzoek te stimuleren. Ze passen goed binnen de ambities uit ons strategisch plan ‘Vernieuwen en verbinden’.

Verdeling middelen

De extra investeringen zijn niet genoeg om alle docenten en onderzoekers -die voor deze beurzen in aanmerking komen- te bedienen. Dit geldt niet alleen voor onze universiteit, maar voor alle instellingen. Het college van bestuur heeft besloten om de middelen over de faculteiten (incl. LUMC) te verdelen op basis van studentaantallen. Op dit moment zijn de faculteiten bezig met de uitwerking van een facultair kader. Het CvB besluit eind november, op basis van de facultaire kaders, over de toekenning van de middelen aan de faculteiten.
 
Lees meer over de starters- en stimuleringsbeurzen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.