Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Vul de Personeelsmonitor in

7 november 2022

Op 17 oktober is de vragenlijst voor de Personeelsmonitor 2022 per mail verstuurd door Effectory. Dat is het externe bureau dat de monitor uitzet namens de universiteit. Het Faculteitsbestuur ondersteunt dit van harte!  

Aan de slag met belangrijke thema's

Als faculteit willen we serieuze nieuwe stappen gaan zetten als het gaat om het versterken van leiderschap, het verbeteren van de sociale veiligheid en inclusie, werkbalans en erkennen & waarderen – om enkele belangrijke thema’s te noemen. Niet voor niets staan in ons Facultair Strategisch Plan 22-27 twee belangrijke ambities centraal: Versterken van de cultuur en het functioneren van onze faculteit en Verhogen van welzijn van alle personeelsleden en studenten. We zien daarom de Personeelsmonitor 2022 als de nulmeting voor de periode 22-27 van ons facultair strategisch plan. Bij de volgende Personeelsmonitor in 2026 kunnen we nagaan of de acties en interventies die we op basis van de Personeelsmonitor 2022 samen hebben vastgesteld en toegepast, hebben geholpen, en of we het beter doen dan in 2022.

Doe mee!

Je bent dus van harte uitgenodigd om je mening te geven. Hoe meer medewerkers meedoen, hoe beter inzicht we hebben in de actuele werkbeleving en hoe beter we daar ons HR beleid op kunnen afstemmen. In 2018 heeft 57% van de medewerkers deelgenomen aan de monitor en 33% van promovendi heeft de lijst voor promovendi ingevuld. Op het moment van schrijven heeft 15,2% van alle FGW-collega’s de vragenlijst ingevuld. Om de nulmeting een succes te laten zijn hebben we graag nog meer input en reacties. Laat ons weten wat goed gaat en wat beter kan. Dat kan tot en met 11 november. We vinden het belangrijk dat jij je stem laat horen en we streven naar een zo’n hoog mogelijke deelname. Dit helpt om samen vorm te geven aan initiatieven voor verbetering en vervolgacties, zowel voor de universiteit als geheel als voor onze eigen faculteit, je instituut en team.

Mocht je de vragenlijst nog niet hebt ingevuld, dan krijg je op 31 oktober en 7 november een reminder met het verzoek dit alsnog te doen. Krijg je de mails van Effectory niet in je mailbox, neem dan contact op met de helpdesk van Effectory.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.