Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Commissie Ethiek en Data zoekt een nieuw lid

16 december 2022

De Commissie Ethiek en Data is op zoek naar nieuwe leden!

De hoofdtaak van de commissie bestaat uit het toetsen van onderzoeksvoorstellen op criteria van ethisch verantwoord wetenschappelijk handelen. Hiernaast behandelt de commissie vragen met betrekking tot beheer van (gevoelige) data en de AVG-wetgeving. Ethische toetsing wordt in toenemende mate de norm in de academische wereld en is relevant wanneer het gaat om de privacy van onderzoekssubjecten, aspecten van menselijke waardigheid bij het afnemen van interviews, wederzijdse consentverkrijging en mogelijke belangenverstrengeling bij derde geldstroomonderzoek. Soms is ethische toetsing verplicht opgelegd door externe organisaties, zoals bijvoorbeeld NWO. Medewerkers kunnen echter ook zonder zo'n verplichting een adviesaanvraag indienen.

De commissie bestaat momenteel uit Miranda Sentse (Criminologie, voorzitter), Jacqueline Wessel (Privaatrecht, secretaris), Thomas van Beek (Informatiemanagement, privacy officer), Carsten Stahn (Grotius Centre for International Legal Studies, lid), Kim Fairley (Economie, lid) en Aart Hendriks (Staats- en Bestuursrecht, lid).

Wegens vertrekkende leden zijn we op zoek naar een of twee nieuwe leden, waarbij we streven naar een goede afspiegeling en representatie van de faculteit. Vanwege de diversiteit in aanvragen is ook een diverse commissie gewenst die het brede veld van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid vertegenwoordigt. Als lid van de commissie woon je maandelijkse vergaderingen bij waarin de ingediende voorstellen bediscussieerd en beoordeeld worden op data management en ethiek in de breedste zin van het woord. Deze interdisciplinaire discussies over de verschillende aspecten van onderzoek zijn niet alleen leuk om te voeren, maar ook erg inspirerend en leerzaam.

Ben je geïnteresseerd of heb je nog vragen over de Commissie Ethiek en Data neem dan contact op per e-mail of zie de website

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.