Universiteit Leiden

nl en

Faculteitsbestuur: Kernvisie Bachelor Rechtsgeleerdheid

20 januari 2023

Onze faculteit zal vanaf januari 2023 beginnen met het uitrollen van de Kernvisie Bachelor Rechtsgeleerdheid.

Toekomstbestendig onderwijs
Het afgelopen jaar is vanuit de midterm-evaluatie van onze juridische opleidingen een kernvisie geformuleerd op ons bacheloronderwijs. Dit werd gedaan door een werkgroep onder leiding van Jan Adriaanse, met als doel ons onderwijs meer toekomstbestendig, inclusief en uitdagend te maken. In november heeft het faculteitsbestuur besloten om deze kernvisie te omarmen, met brede steun vanuit onze faculteit.

Sterke identiteit
We willen toe naar bacheloronderwijs met een sterke identiteit en een interdisciplinair profiel, waarin studenten op hoogwaardige en activerende wijze kennis en vaardigheden ontwikkelen. Complexe maatschappelijke vraagstukken en een brede Nederlandse en internationale arbeidsmarkt vragen om omgevingsbewuste, moderne studenten, die klaar zijn voor de wereld. Evenzo is het belangrijk om docenten en alle andere betrokkenen bij ons onderwijs meer werkplezier te geven.

Taskforce & werkgroepen
De komende periode zal stapsgewijs worden gewerkt aan de implementatie van de kernvisie, die circa twee tot drie jaar in beslag zal nemen. Dit zal door een taskforce en verschillende werkgroepen worden begeleid, onder leiding van Bastiaan Rijpkema.

Kennismaken 
Op 20 januari stelt deze taskforce zich graag aan jullie voor. Tijdens de kick-off borrel in de Global Lounge ben je van harte welkom om kennis te maken met de leden van de taskforce. Wil je erbij zijn, dan kun je je inschrijven via de link hieronder. Komende periode wordt met regelmaat een update gegeven over de voortgang van de implementatie en voor vragen kunnen jullie altijd bij ons terecht. Dank aan iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet om deze kernvisie te ontwikkelen. Als faculteitsbestuur kijken we met vertrouwen uit naar dit voor onze faculteit belangrijke proces en we weten ons gesteund door velen binnen de faculteit.

Joanne van der Leun
Mirjam Sombroek
Stefaan Van den Bogaert
Ton Liefaard
Julie Külsen

Maak kennis met de Taskforce op 20 januari. Klik hier om je in te schrijven!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.