Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Verlenging aanstelling instuutsbestuur CWTS

26 januari 2023

Het faculteitsbestuur is verheugd te kunnen meedelen dat de benoeming van het huidige instituutsbestuur van het CWTS per 1 januari 2023 verlengd is voor een nieuwe periode van drie jaar. Het faculteitsbestuur dankt Sarah de Rijcke, Ludo Waltman en Ed Noijons hartelijk voor hun voortdurende betrokkenheid en inzet, kijkt vooruit naar de voortzetting van een prettige samenwerking en wenst hun veel succes in de komende bestuursperiode. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.