Universiteit Leiden

nl en

HR

Aanbod leiderschapstrainingen

8 maart 2023

Het Goede Gesprek: 5 april

Deze skillslab vervangt de training rondom de ROG-gespreksvoering en is een must voor iedere leidinggevende.

De thema’s:
• Coachen op de ontwikkeling van je teamleden
• Constructieve feedback geven
• Lastige gesprekken de baas zijn
• Heldere afspraken maken
• Structuur geven aan een gesprek en bewust interveniëren waar nodig
• Kortom: de rol als leidinggevende goed kunnen pakken

De inschrijving sluit 8 maart.

Meer informatie en registratie.

Bestuurlijke vaardigheden: 14 april

Deze leergang is er voor UD's en UHD's met 5-10 jaar leidinggevende ervaring na hun promotie. Het biedt de nodige kennis van het krachtenveld binnen de universiteit om het vermogen te vergroten hier meer invloed op uit te oefenen. 
De leergang adviseren we ook voor medewerkers met ambitie om in de toekomst een zwaardere bestuurlijke rol te vervullen. Het kan daarmee als opstap dienen naar de Leergang Academisch Leiderschap.

De thema’s
Beïnvloeden van gelijken en strategisch netwerken
Opereren in een politiek krachtenveld 
Kennis opdoen van de instellingsstrategie en de doorvertaling 
Vergroting van organisatiesensitiviteit en onderhandelingsvaardigheid 
Interculturele communicatie, diversiteit en inclusiviteit.

Deze leergang wordt alleen in het Engels aangeboden.

Meer informatie en registratie.

Leiden vanuit het Midden: 11 april

Deze leergang is er voor functioneel leidinggevenden die als schakel fungeren tussen de bedrijfsvoering en de wetenschappelijke staf. Denk aan controllers, adviseurs, bestuurssecretarissen of (assistent) instituutsmanagers.
Deze leergang biedt meer zicht op de eigen rol, meer begrip van de financiële en HR-taken en biedt houvast in de vaak complexe vraagstukken.

Wegens afmeldingen zijn er een paar plekjes vrijgekomen. Aanmelden voor 20 maart.

Meer informatie en registratie.

Grip op verzuim: 13 april

De training is opgezet om meer duidelijkheid te bieden aan jou als leidinggevende in wat wel en niet van je verwacht en geëist kan worden, maar ook met welke grenzen je rekening moet houden. In deze training staat daarom de visie op verzuim centraal en ga je oefenen met (gesprekken over) verzuimbegeleiding, frequent verzuim en preventief verzuim. Een must voor iedere leidinggevende. Want hoe je communiceert met een zieke medewerker heeft effect op het verloop van het ziekteverzuim. Dat vergt goede gespreks- en motivatietechnieken. In deze eendaagse training ontdek je daarom hoe je op een positieve, maar directe manier kunt communiceren met een verzuimende medewerker, of iemand die dreigt te verzuimen.

Meer informatie en registratie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.