Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs, Onderzoek

Adviescommissie starters- en stimuleringsbeurzen organiseert consultatiebijeenkomst

23 maart 2023

Eerder dit jaar informeerden wij je over de toekenning van de starters- en stimuleringsbeurzen (SSB). De adviescommissie SSB is benieuwd naar de ervaringen in het veld met de nieuwe beurzen. (Potentiële) ontvangers en betrokkenen zijn uitgenodigd om ervaringen uit te wisselen en mee te praten over de toekomst van de beurzen tijdens een consultatiebijeenkomst.

Om ongebonden onderzoek te stimuleren en de werk- en aanvraagdruk in het hoger onderwijs te verlagen, riep minister Dijkgraaf van OCW vorig jaar de starters- en stimuleringsbeurzen in het leven. De minister heeft een adviescommissie ingesteld die hem en universiteitsbesturen adviseert over de nadere uitwerking van de SSB.

Bijeenkomst

De commissie heeft besloten een brede consultatiebijeenkomst te organiseren op 30 maart 2023 in Utrecht van 14:00 tot 17:00, met aansluitende borrel tot 18:00.

De beurzen zullen gezamenlijk en in gescheiden groepen worden besproken. Het programma bestaat uit het informeren over de werkwijze en opdracht van de commissie, het ophalen van ervaringen (tot nu toe) en bespreken van bijhorende dilemma’s. Verder zal er samen worden nagedacht over de toekomstige inzet van de beurzen. De uitkomsten van de bijeenkomst worden gebruikt in adviezen aan de minister en universiteitsbesturen.

Registreren

Je kunt je registreren via deze link. Let op, er zijn maximaal 80 plaatsen beschikbaar. Na registratie ontvang je z.s.m. bericht. Bij meer aanmeldingen dan plaatsen zal er een selectie worden gemaakt en rekening worden gehouden met een goede verdeling over de universiteiten en umc’s. Na definitieve aanmelding ontvang je meer informatie over de locatie en zaal.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.