Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Gezocht: Onderwijsinnovaties voor Comenius Leadership Fellowship of Nederlandse Onderwijspremie

16 maart 2023

Ben jij of ken jij een gedreven onderwijsvernieuwer met een idee voor een ambitieus innovatieproject dat het onderwijs voor studenten van meerdere faculteiten of de hele universiteit zal verbeteren? Of heb jij met je team in recente jaren al een geweldige onderwijsinnovatie van de grond gebracht die voor meer faculteiten of zelfs andere instellingen veelbelovend is? Meld dit onderwijsinitiatief dan uiterlijk 11 april a.s. voor interne overweging bij Anna Terra Verhage, beleidsadviseur bij SAZ.

De aangedragen initiatieven worden verzameld op een longlist. Na een check door de betrokken faculteiten, wordt deze longlist eind mei besproken door de rector en de vice-decanen. Daarna besluit de rector welke initiatieven na de zomer vanuit onze universiteit zullen worden voorgedragen voor respectievelijk de Nederlandse Onderwijspremie 2024 (voor een in de afgelopen 4 jaar reeds geheel of deels gerealiseerde, impactvolle onderwijsinnovatie) en mogelijk* ook voor de Comenius Leadership Fellowship 2024 (voor nieuwe innovatieprojecten waar meerdere faculteiten bij betrokken zijn of kunnen worden).

*Let op: onze voordrachtmogelijkheid in ronde 2024 hangt af van de uitslag van de huidige Comenius Leadership ronde 2023.

Contact

Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met Anna Terra Verhage (SAZ) via e-mail (a.t.j.verhage@bb.leidenuniv.nl), telefoon (06 48364407) of Teams.

Stuur uiterlijk 11 april 2023 een korte beschrijving van ongeveer 1-1½ A4 over de onderwijsinnovatie aan a.t.j.verhage@bb.leidenuniv.nl. Daarbij kan het gaan om een nieuw plan, of een reeds (deels) gerealiseerd initiatief. Ga in de beschrijving in ieder geval kort in op de volgende aspecten:

 • Het doel – Welk probleem in het huidige hoger onderwijs helpt de innovatie op te lossen? In hoeverre belooft/biedt dit een aantoonbare verbetering voor studenten ten opzichte van de huidige situatie?
  • Indien de innovatie al is of wordt uitgevoerd: In hoeverre wordt dit doel al gerealiseerd? Is er al sprake van aantoonbare verbetering in het onderwijs of andere impact op het onderwijs?
    
 • De doelgroep - Op wie is de innovatie gericht? Voor wie zou deze nog meer relevant kunnen zijn binnen en/of buiten onze universiteit?
   
 • De huidige status - In welke fase verkeert het initiatief (bijv. in gedachtenvorming, in ontwikkeling, in uitvoering, reeds afgerond, of anders)?
  • Indien de innovatie al is of wordt uitgevoerd: In welke context en op welke schaal gebeurt dit (bijv. bij welke vakken/opleidingen/faculteiten/instellingen) en hoeveel studenten zijn of worden bereikt?
    
 • De methode en het innovatieve karakter - Waar bestaat de innovatie uit? In welke opzichten brengt/bracht het initiatief een vernieuwing ten opzichte van de status quo in het Nederlandse hoger onderwijs? Hoe verschilt het van gerelateerde initiatieven elders?
   
 • Is de innovatie evidence informed? Welke theorie, model, uitgangspunten, literatuur, inzichten en/of bestaande relevante initiatieven liggen aan de innovatie ten grondslag? En hoe wordt of kan worden geëvalueerd of de beoogde verbetering plaatsvindt?
   
 • De beoogde doorontwikkeling en/of opschaling - Welke (door)ontwikkeling en/of opschaling heeft het initiatief al doorgemaakt? En wat zou mogelijk worden middels een Comenius Leadership Fellowship of een Nederlandse Onderwijspremie?
   
 • De betrokkenen - Wie zijn de belangrijkste betrokkenen dusver (namen en in enkele trefwoorden aanduiding van de rol in het initiatief)? Wie is, zijn of waren de belangrijkste initiatiefnemer(s)? Beschikken zij over de benodigde kwaliteiten en ervaring om het initiatief verder te brengen? Wie zouden er nog meer betrokken moeten worden om de innovatie verder te brengen (rollen en/of expertise)? Is samenwerking met partijen buiten de universiteit, of zou dit kunnen worden ontwikkeld?

Elk jaar mag de universiteit twee bijzondere onderwijsinnovaties voordragen aan NRO: een voor de Leadership Fellowship in het Comeniusprogramma en een voor de Nederlandse Onderwijspremie. In beide gevallen gaat het om uitzonderlijke onderwijsinnovaties van gedreven onderwijsteams die in potentie of reeds een veelbelovende verbetering bieden voor het huidige hoger onderwijs. Bij voorkeur (maar niet uitsluitend) gaat het om initiatieven die al op kleine of middelgrote schaal zijn geïnitieerd en middels een Comenius Leadership Fellowship of Nederlandse Onderwijspremie in de loop van 3-5 jaar kunnen doorontwikkelen naar andere faculteiten, de gehele universiteit en/of andere hogeronderwijsinstellingen.

We starten de inventarisatie van initiatieven al vroeg in het jaar - nog voor de officiële call en uitnodiging zijn ontvangen. Het voordeel hiervan is dat tijdig kan worden gestart met de voorbereiding van de voordrachten. Dankzij deze brede oproep komen ook initiatieven die nog niet zo wijd bekend zijn, maar wel veelbelovend, in aanmerking. Schroom dus niet en meld je onderwijsinnovatie aan!

Het Comeniusprogramma is een innovatieprogramma voor wo en hbo. Het programma kent drie soorten Fellowships of beurstredes: Teaching, Senior en Leadership, die verschillen in niveau van de innovatie, implementatieschaal en -duur, en het minimale profiel van de hoofdaanvrager(s). Deze beurzen stellen docenten in staat om samen met een team op een evidence informed wijze hun vernieuwende visie op onderwijs in de praktijk te brengen. De overheid wil met het Comeniusprogramma excellent en bevlogen docentschap zichtbaar waarderen. De projecten die afgelopen jaren per trede zijn toegekend, zijn hier te vinden.

Het Comenius Leadership Fellow programma is bedoeld voor toonaangevende innovaties onder leiding van ervaren onderwijsvernieuwers (individu of duo). Leadership-projecten zijn gericht op ambitieuze innovaties die ten minste meerdere faculteiten (of instellingen) betreffen. Leadership fellows ontvangen €500.000 voor een project met een looptijd van 36 tot 42 maanden. De hoofdindiener(s) treedt/treden bij toekenning tevens toe tot het ComeniusNetwerk. Per instelling mag één voorstel worden ingediend, deze selectie vindt plaats door de rector na bespreking met de vice-decanen. Een aanvraag moet bijdragen aan de onderwijsvisie en strategie van de universiteit. De call voor de aanstaande ronde (2024) wordt naar verwachting in juni 2023 verwacht, tot die tijd biedt de call van de vorige ronde (2023) alvast een indruk.

NB. Indien het project dat onze universiteit in ronde 2023 heeft ingediend wordt toegekend (wat we natuurlijk hopen!), mag de universiteit pas in ronde 2025 weer opnieuw indienen – in dat geval worden geschikte initiatieven aangehouden voor overweging volgend jaar.

De Nederlandse Onderwijspremie is een vrij nieuwe prijs. De premie is in 2021 geïnitieerd door het Ministerie van OCW als blijk van erkenning van en waardering voor onderwijsteams uit het mbo, hbo en wo die in de afgelopen vier jaar een uitzonderlijke onderwijsinnovatie hebben gerealiseerd voor de vernieuwing en verbetering van het hoger onderwijs. Elke instelling mag één voordracht doen. De selectie hiervoor vindt plaats door de rector na bespreking van potentiële initiatieven met de vice-decanen. Per sector (mbo, hbo en wo) worden elk drie prijzen toegekend, met een waarde van €1,2 miljoen, €800.000 en €500.000. Deze prijzen zijn bedoeld als erkenning voor uitzonderlijke onderwijsinitiatieven die zijn dankzij de inzet van de teams zijn gerealiseerd en tevens als stimulans voor verdere initiatieven voor vernieuwing en verbetering van het onderwijs door de winnende teams in afstemming met de betrokken faculteit(en) en rector.

In de call van de nominatieronde van de lopende ronde (2023) is meer te lezen over deze prijs. De teams die in 2021 en 2022 de prijzen ontvingen zijn hier te vinden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.