Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek

Openstaande NWA-Call: Kwetsbaarheid en weerbaarheid in een online samenleving

1 maart 2023

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) heeft een open call op het thema ‘Kwetsbaarheid en weerbaarheid in een online samenleving’. Hierbij staat de omgang met de langetermijneffecten van de digitalisering van de samenleving, versneld tijdens de coronapandemie, centraal.

Doel van het synergieprogramma is om een deel van de kennisvragen rondom de online samenleving uit de Rijksbrede kennisagenda te beantwoorden. Voor deze vragen is gekeken naar de kennis die nodig is om op een passende manier om te kunnen gaan met de langetermijneffecten van de digitalisering van de samenleving. Er wordt onder andere gekeken naar zowel de risico’s als de kansen die zijn ontstaan op het gebied van gelijkheid, veiligheid en gezondheid. Daarnaast wordt ook gekeken naar de rol en invloed van technologiebedrijven en overheden bij de totstandkoming en ontwikkeling van een online samenleving.

Op vrijdag 10 maart vindt een (online) informatie- en matchmakingsbijeenkomst plaats, georganiseerd door NWO.

NWA Synergiethema

  • Wat: onderzoek naar langetermijneffecten van de digitalisering van de samenleving, versneld tijdens coronapandemie (thema: kwetsbaarheid en weerbaarheid in een online samenleving)
  • Subsidie: 820.000- 863.460 (fase 2, max. 24 maanden); €553.200 (fase 3, max. 12 maanden)
  • Wie: consortia (hoofdaanvrager, mede-aanvrager(s), samenwerkingspartner(s))
  • Deadline: 6 april 2023 (vooraanmelding)
  • Informatie: NWA Synergiethema

Contact

Martine van Trigt, subsidie-adviseur Stafdienst Onderzoek Meijers.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.