Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Oproep: Kandidaatstelling Faculteitsraad FGGA 2023

2 maart 2023

Op 21 en 22 maart 2023 vindt de kandidaatstelling plaats voor de verkiezingen van de faculteitsraad. De faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan van de faculteit. De faculteitsraad heeft instemmings- en adviesrecht over verschillende zaken die de faculteit aangaan. De raad fungeert daarmee als de vertegenwoordiger van studenten en personeel, en als klankbord voor het faculteitsbestuur. De taken en bevoegdheden van de raad hebben de basis in de Wet Hoger Onderwijs (WHW) en zijn nader uitgewerkt in het faculteitsreglement. De Faculteitsraad van de Faculteit Governance and Global Affairs bestaat uit acht leden: vier personeelsleden en vier studenten. Ongeveer eens in de 6 weken houden het faculteitsbestuur en de faculteitsraad een gezamenlijke vergadering.

Aanmelden als kandidaaat: 21 & 22 maart 2023

Dit jaar kun jij je kandidaatstellen voor een positie in de personeelsgeleding of in de studentgeleding. Medewerkers en studenten van de Faculteit Governance and Global Affairs kunnen het volledig ingevulde kandidaatstellingsformulier mailen aan het Facultair Stembureau van de Faculteit Governance and Global Affairs via stembureau@fgga.leidenuniv.nl. Dit is mogelijk op 21 en 22 maart om 16:00. Op de achterzijde van het kandidaatstellingsfomulier moet de verkiesbaarstelling worden ondertekend door vijf collega’s of medestudenten. Zij moeten kiesgerechtigd zijn binnen de FGGA. Medewerkers en studenten van andere faculteiten kunnen de kandidaatstelling niet ondertekenen. Personeelsleden in de faculteitsraad worden voor 0,1 fte (voorzitter 0,15 fte) vrijgesteld van hun reguliere taken in afstemming met hun leidinggevende. Studenten ontvangen een vergoeding via de zogenoemde bestuursmaanden.

Verkiezingen: 17-20 april 2023

De universitaire verkiezingen voor de Faculteitsraden en de Universiteitsraad vinden plaats van 17 t/m 20 april 2023. Bij de verkiezingen voor de Faculteitsraad van Faculteit Governance and Global Affairs wordt een personenstelsel gehanteerd. Dit betekent dat zetels rechtstreeks aan personen worden toegewezen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.