Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Bestuur Faculteit der Rechtsgeleerdheid legt taken neer

25 mei 2023

Het bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft bij het college van bestuur te kennen gegeven met ingang van 1 juli zijn functie neer te willen leggen.

De onderlinge verhoudingen binnen het faculteitsbestuur zijn niet meer zodanig dat het bestuur optimaal kan functioneren. ‘De Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft een sterk bestuur nodig om de uitdagingen van vandaag en morgen het hoofd te bieden en dat kunnen wij met z’n vijven niet meer zijn’, zo stelde het faculteitsbestuur in een gesprek met het college van bestuur. Het bestuur hecht eraan te vermelden dat dit besluit in goed overleg en gezamenlijk is genomen.

Na het sabbatical van Joanne van der Leun zal zij niet terugkeren als decaan. Zoals gepland zal Mirjam Sombroek-van Doorm per 1 juni haar functie van portefeuillehouder Bedrijfsvoering overdragen aan Gertjan Boshuizen. Ton Liefaard (vice-decaan) en Stefaan Van den Bogaert (vice-decaan) leggen hun functie per 1 juli neer. Assessor Julie Külsen zal uitvoering blijven geven aan haar taken terwijl ze haar opvolger inwerkt, die in september start.

Het college van bestuur betreurt maar accepteert het besluit van het faculteitsbestuur.

Hester Bijl: ‘De Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft onder leiding van dit bestuur veel bereikt en staat er uitstekend voor. Daar is het college veel dankbaarheid voor verschuldigd.’

Het college van bestuur heeft dinsdag met de wetenschappelijk directeuren van de instituten van de faculteit overlegd om te komen tot een (interim) oplossing, waarbij continuïteit van de lopende projecten - zoals de kernvisie bacheloropleidingen - en algehele besturing van de faculteit, leidend zijn. Zodra hierover meer bekend is, wordt hier over bericht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.