Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek

Kiem call: vraag een seed grant aan voor interdisciplinaire samenwerking

27 juni 2023

Let op: deze call is op 30 juni 2023 gesloten.

De beantwoording van maatschappelijke vraagstukken vraagt om een interdisciplinaire aanpak, aangezien dit soort vraagstukken zich niet houden aan disciplinaire grenzen (denk aan vraagstukken rondom het klimaat, gezondheid en migratie). Ook bij sommige fundamentele wetenschappelijke vraagstukken liggen er doorbraken op de grens van disciplines en tussen disciplines en deze samenwerkingsverbanden wil de universiteit stimuleren.

Universiteit Leiden stelt via het ‘Kiem’ call initiatief seed grants beschikbaar van maximaal €10.000 per project voor het ontwikkelen van nieuwe interdisciplinaire (interfacultaire) onderzoekssamenwerkingen en ontmoetingen. In 2023 zijn in het kader van deze Kiem call middelen beschikbaar voor 22 voorstellen. Bij een aanvraag voor de Kiem call dienen collega’s betrokken te zijn van tenminste twee (en het liefst meerdere) faculteiten van de Universiteit Leiden. Deze grants zijn niet bedoeld voor projecten gericht op het onderzoek van één individuele onderzoeker of om voornamelijk interuniversitaire projecten te ondersteunen.

Voorstellen kunnen zich richten op het bouwen van netwerken, het organiseren van seminars en workshops, het uitvoeren van een pilot-onderzoek, het opstellen van publicaties, het opzetten van onderzoeksvoorstellen etc. De bijdragen van de Kiem call zijn niet bedoeld om de wetenschapper vrij te stellen van onderwijs, maar kunnen wel voor andere (personele) uitgaven ingezet worden, zoals de inhuur van student- of managementassistenten en ondersteuning van bijeenkomsten.

Voor wie

De aanvragers zijn wetenschappers met een bezoldigde aanstelling (vast en tijdelijk) aan de Universiteit Leiden, exclusief promovendi. Aanvragers met een tijdelijke aanstelling dienen ten minste voor de duur van het initiatief in dienst te zijn. Bij elke aanvraag zijn minimaal twee wetenschappers betrokken, elk verbonden aan een andere faculteit. Bij elke aanvraag is minimaal één wetenschapper betrokken die aan het begin staat van zijn/haar/diens loopbaan (d.w.z. promotiedatum na 2015). 

Ontvankelijkheidseisen

 • Het voorstel bevordert interdisciplinair onderzoek door ontmoetingen, verbindingen en samenwerkingsverbanden tussen faculteiten; 
 • Bij elk voorstel zijn wetenschappers van minimaal twee faculteiten betrokken; 
 • Doorlopende bestaande initiatieven komen niet in aanmerking (bijvoorbeeld de organisatie van een jaarlijks terugkerend event);
 • Nieuwe voorstellen vanuit bestaande samenwerkingsverbanden zijn welkom;
 • Bij elk voorstel is minimaal één wetenschapper betrokken die nog aan het begin staat van zijn/haar/diens loopbaan (d.w.z.promotiedatum na 2015);
 • Elke wetenschapper is bij maximaal één ingediend voorstel betrokken;
 • Budget en tijdsplanning passen binnen de gestelde kaders (€10.000 en looptijd van maximaal 24 maanden);  
 • Alle benodigde informatie is aangeleverd (zie hieronder). 

Documentatie

Aanvragen kunnen aangeleverd worden via dit formulier en dienen de volgende zaken te bevatten: 

 • Titel van de aanvraag 
 • Beknopte samenvatting  
 • Omschrijving van het project en uitleg hoe dit zal bijdragen aan meer interdisciplinaire samenwerking  
 • Lijst van deelnemende wetenschappers, faculteiten/instituten, contactgegevens en jaar van promotie 
 • Een projectbudget via het begrotingsformulier

Selectie

Indien er meer dan 22 aanvragen ingediend worden zal de toekenning van de Kiem call (na toetsing van de ontvankelijkheidseisen) via een loting plaatsvinden.

De complete aanvraag kan via de mail aangeleverd worden bij Caroline de Ruijter: kiemcall@bb.leidenuniv.nl. Aanvragen dienen voor 30 juni 2023 aangeleverd te zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.