Universiteit Leiden

nl en

ICT, Organisatie

Genderinclusieve aanhef: raadpleeg de nieuwe richtlijnen en handreiking

6 juni 2023

De Universiteit Leiden staat voor diversiteit en inclusie en respecteert ook de diversiteit van genderidentiteiten van onze studenten, medewerkers en bezoekers. Daarom hanteren we waar mogelijk een genderneutrale aanhef voor officiële mededelingen en communicatie, geautomatiseerde berichten, formulieren en beleidsstukken. Hiervoor zijn richtlijnen vastgesteld en we bieden collega’s en studenten handvatten voor het kiezen van inclusieve en respectvolle aanspreekvormen.

Voorbeelden en tips

De vernieuwde schrijfrichtlijnen bieden voorbeelden van genderinclusieve aanhef die een genderspecifieke aanhef zoals ‘geachte heer of mevrouw’ kunnen vervangen. Deze voorbeelden kun je toepassen in e-mails, aankondigingen voor collega’s of studenten of in officiële brieven zoals een contract of besluit over bindend studieadvies. De handreiking biedt tips en handvatten voor zowel een genderneutrale aanhef in communicatie als voor de uitvraag van gender en aanhef in formulieren.

Heb je vragen of wil je meer weten over genderinclusieve communicatie en omgangsvormen in de werk- en leeromgeving? Neem dan gerust contact op met het Expertisebureau D&I: diversiteit@leidenuniv.nl.

Kijkje in de keuken

Het ISSC heeft onlangs de templates van automatische mailberichten aangepast volgens de nieuwe genderinclusieve richtlijnen. Benieuwd naar dit project? Collega Julian van der Kraats geeft je een kijkje in de keuken bij het doorvoeren van de wijzigingen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.