Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Interim-bestuur Faculteit der Rechtsgeleerdheid benoemd per 1 juli

27 juni 2023

Met ingang van 1 juli heeft het College van Bestuur (CvB) een interim-faculteitsbestuur bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) benoemd.

Het interim-bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bestaat uit:

  • Suzan Stoter, decaan
  • Jan Adriaanse, vice-decaan, portefeuillehouder onderwijs
  • Janine Ubink, vice-decaan, portefeuillehouder onderzoek
  • Gertjan Boshuizen, portefeuillehouder bedrijfsvoering
  • Julie Külsen, assessor tot 1 september

Met de nieuwe bestuursleden kan op dinsdagmiddag 27 juni kennisgemaakt worden in het KOG (meer informatie hieronder).

Rust en continuïteit

Het College van Bestuur heeft er vertrouwen in dat met deze benoeming continuïteit voor de faculteit geborgd is. ‘De faculteit staat er dankzij de inzet van ons aftredende bestuur goed voor en met deze benoeming willen we rust brengen op de korte termijn. Intussen starten we met de voorbereiding van de open werving van een nieuw faculteitsbestuur dat idealiter begin volgend jaar start’, aldus rector Hester Bijl.

Interim decaan Suzan Stoter, hoogleraar rechtssociologie aan Erasmus School of Law en ervaren voormalig decaan: ‘Ik zet me er graag voor in om samen met de andere bestuursleden continuïteit te brengen en de bereikte resultaten te bestendigen totdat een nieuw bestuur aantreedt.’

Verkenning

Aan de benoeming van het interim-bestuur ging een verkenning vooraf door een commissie van drie leden. Dit tijdelijke team werd geleid door Mark Rutgers, hoogleraar en decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen. De andere twee leden waren: Janine Ubink, hoogleraar Recht, bestuur en ontwikkeling bij het Van Vollenhoven Instituut, en Jan Adriaanse, hoogleraar Turnaround management aan de afdeling Bedrijfswetenschappen en Wetenschappelijk Directeur van het Instituut voor Fiscale en Economische vakken (beiden werkzaam binnen de rechtenfaculteit.)

De verkenners hebben na meerdere gesprekken binnen de faculteit het volgende geadviseerd:

  • Stel een geheel nieuw interim-bestuur in.  
  • Stel een interim-decaan aan die primair voor de bestuurlijke samenhang en continuïteit moet zorgen.
  • Het is met name belangrijk dat een interim-bestuur de voortgang van het project “Kernvisie” bewaakt, en ook aandacht heeft voor aanstaande visitaties en overige urgente dossiers. 

Verder adviseerden de verkenners om zo snel mogelijk een open wervingsprocedure te starten voor het nieuwe faculteitsbestuur. Waar mogelijk treedt een nieuw bestuur aan per 1 januari 2024, of zoveel eerder.

Na consultatie in de faculteit heeft het CvB aan Ubink en Adriaanse gevraagd om toe te treden tot het interim-bestuur. De wetenschappelijk directeuren van de FdR staan achter de benoeming van het interim-bestuur en spelen in deze overgangsfase een belangrijke, ondersteunende rol.

 

Kennismaking

Op dinsdag 27 juni, 17.00-18.00 uur (Grotiuszaal, A051 in het KOG), is het tijdens een interne bijeenkomst mogelijk om de nieuwe, interim-bestuursleden te ontmoeten. Rector Hester Bijl zal de benoeming toelichten, mede in aanwezigheid van Mark Rutgers die de commissie ‘verkenners’ leidde. Medewerkers en studenten van de FdR zijn van harte welkom.

Dankbaar

Het CvB is het terugtredende faculteitsbestuur onder leiding van decaan Joanne van der Leun dankbaar voor de ontwikkeling van de faculteit de afgelopen periode.

Heb je vragen over dit bericht, neem dan contact op met je leidinggevende.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.