Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Lancering Leiden Law Academy

6 juni 2023

Per 1 mei is het JPAO verder gegaan als Leiden Law Academy, een nieuwe naam voor de afdeling die het juridisch postacademisch onderwijs (Juridisch PAO) van de faculteit organiseert en faciliteert. Alhoewel de merknaam JPAO langzaam wordt uitgefaseerd, rekening houdend met de huidige naamsbekendheid van JPAO, zullen de begrippen ‘juridisch postacademisch onderwijs’, ‘Juridisch PAO’, ‘onderwijs voor professionals’, ‘professionele educatie’ en ’leven lang ontwikkelen’ (LLO) wel tezamen met de merknaam ‘Leiden Law Academy’ (LLA) worden gevoerd.​

Dichtbij de faculteit

De Leiden Law Academy wordt een plek voor vernieuwing, ontwikkeling en verbinding, in direct contact met juridische professionals. Een plaats met een flexibele infrastructuur voor maatwerk en vraagsturing, met professionele faciliteiten waaronder een congresorganisatie die afdelingen (ook gratis) mogen inhuren, en waar interne en externe stakeholders via debat, onderzoek, onderwijs, sponsoring en samenwerking elkaar versterken. Een nieuwe afdeling die dicht bij de faculteit en haar primaire taken staat.​

Ruim baan voor talent en ontplooing

Hiermee geeft de rechtenfaculteit concreet invulling aan strategische ambitie 6: Ruim baan voor talent en ontplooing. Naast initiële en advanced opleidingen wil de faculteit de maatschappelijke impact van haar onderwijs vergroten via Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Er bestaat een sterke behoefte bij alumni en professionals om nieuwe vaardigheden te verwerven, eerder verworven kennis te actualiseren of een geheel nieuw carrièrepad in te slaan. De nieuwe Leiden Law Academy staat klaar om het juridisch postacademisch onderwijs (Juridisch PAO) te ondersteunen en de faculteit te ontzorgen bij de transitie naar levenslang ontwikkelen.

Meer weten over de Leiden Law Academy? Bekijk het hier!

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.