Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek

Ondersteuning bij aanvraag Comeniusbeurzen 2024

9 juni 2023

Het Comeniusprogramma biedt een mooie kans om nieuwe innovatieve onderwijsprojecten te ontwikkelen die aansluiten bij de Leidse onderwijsvisie (Learning@LeidenUniversity). Naast de ondersteuning vanuit centraal bij het doen van een aanvraag is er ook facultaire ondersteuning beschikbaar. Het team Onderwijsadvies en Kwaliteitszorg (O&K) helpt graag om ideeën en conceptversies bespreken.

Het Comeniusprogramma

Het Comeniusprogramma is een onderwijsinnovatieprogramma van de overheid en is er op gericht onderwijs te vernieuwen en te verbeteren. Het programma valt uiteen in drie typen beurzen:

 • de Comenius Teaching Fellows (€ 50.000, kleinschalig project van maximaal 18 maanden)
 • de Comenius Senior Fellows (€ 100.000, facultair project van maximaal 30 maanden)
 • het Comenius Leadership Fellow (€ 500.000, universitair project van maximaal 42 maanden).

De thema's voor de komende aanvraagronde (2024) voor de Teaching en Senior Fellow projecten zijn:

 • Onderwijsvormen van de toekomst
 • Diversiteit en inclusie
 • Aansluiting op de arbeidsmarkt
 • Vrij thema over de volledige breedte van de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek ‘Houdbaar voor de toekomst.’

Nadere informatie over de procedure van NRO, de thema’s en de randvoorwaarden over het aanvragen van de Comeniusprogramma vind je op de website van NRODe sluitingsdata voor de intentieverklaringen en overige deadlines worden later hier gepubliceerd, dus houd deze pagina goed in de gaten.

Interne procedure

Maar let op: de interne deadline ligt eerder! De deadline voor Senioraanvragen en Leadershipprojecten is uiterlijk vrijdag 11 augustus. De faculteit verzorgt namelijk een interne selectie voor Senioraanvragen en de rector magnificus selecteert de potentiële Leadershipprojecten. Voor de selecties dien je een projectschets op 1 A4 aan te leveren aan Sanne Arens via s.arens@hum.leidenuniv.nl. In de projectschets ga je in op in elk geval de volgende criteria:

 1. Waar is verbetering van de status quo gewenst en waarom?
 2. Wat is het innovatieve karakter van uw aanvraag?
 3. Hoe kan de voorgestelde innovatie tot verbetering leiden?
 4. Wat is de beoogde opbrengst van uw voorstel?
 5. Welke rollen en expertise zijn daarvoor nodig?
 6. Wat is uw onderwijsprofiel?

Universitaire en facultaire ondersteuning

De universiteit biedt ondersteuning aan bij het schrijven van de aanvraag (vanuit ICLON en de centrale afdeling SOZ). Voor het Comenius Senior Fellow programma zal deze ondersteuning bestaan uit het meeschrijven aan het voorstel en inhoudelijk sparren met de docent. Daarnaast wordt er ondersteuning (tips and tricks, meekijken met een conceptversie) geboden voor de Comenius Teaching Fellow beurzen. Naast de ondersteuning vanuit centraal is er ook facultaire ondersteuning beschikbaar, gecoördineerd door Sanne Arens en Annebeth Simonsz van het team O&K. 

Succesvolle aanvragen uit eerdere jaren

Het is de zevende keer dat calls voor het Comeniusprogramma worden uitgezet. De Universiteit Leiden wil het aantal voordrachten stimuleren en de kwaliteit van de voordrachten verder verhogen. Afgelopen jaren, bij de Comeniusronde 2021 en 2022, zijn er meerdere aanvragen van de faculteit gehonoreerd. Dr. Hossam Ahmed (LIAS), Lettie Dorst (LUCL) en Paz González- (LUCL) ontvingen een Senior Fellowship en Tsolin Nalbantian (LIAS) en Steven Lauritano (LUCAS) een Teaching Fellowship. Hopelijk lukt het om het positieve resultaat van eerdere rondes voort te zetten en ook voor 2024 een of meerdere aanvragen gehonoreerd te krijgen!

Meer informatie

Voor vragen en nadere informatie kun je terecht bij Sanne Arens via s.arens@hum.leidenuniv.nl of Annebeth Simonsz via a.simonsz@hum.leidenuniv.nl van Onderwijsadvies en Kwaliteitszorg (O&K).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.