Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek

Oproep Tiele-fellowships 2024

12 juni 2023

De Dr. P.A. Tiele-Stichting stelt zich ten doel de wetenschappelijke studie van het boek in heden, verleden en toekomst te bevorderen. Zij doet dat onder meer door het (doen) uitgeven van wetenschappelijke publicaties en het organiseren van symposia en lezingen. In 2021 is de Tiele-Stichting gestart met een fellowshipprogramma om onderzoek op het terrein van boeken en lezen in Nederland en Vlaanderen nog meer te bevorderen.

Twee fellowships

Jaarlijks worden twee (ten hoogste drie) Tiele-fellows financieel en wetenschappelijk ondersteund. Eén fellow doet onderzoek naar een aspect van boek- en leescultuur in het verleden en één fellow doet onderzoek naar een aspect van boek- en leescultuur in het heden en/of de toekomst.

Stipendium en ondersteuning

Het stipendium bedraagt € 1.500,- per maand, gedurende minimaal één en maximaal twee maanden. Het onderzoek dient in het jaar 2024 uitgevoerd te worden. De fellows kunnen, afhankelijk van de aard van het onderzoek en in overleg, een werkplek krijgen bij een van de instellingen die verbonden zijn aan de Tiele-Stichting. Een wetenschappelijk adviseur, eveneens uit het netwerk van de Tiele-Stichting, begeleidt het project.

Kandidaten

De Tiele-fellowships staan open voor iedereen met aantoonbare wetenschappelijke capaciteiten. Een voltooide promotie is geen voorwaarde.

Aanvraagprocedure

Gebruik voor je aanvraag het formulier op onze website en stuur dit in als PDF-bestand
via info@tiele-stichting.nl. Je krijgt een ontvangstbevestiging.

Selectieprocedure

De selectiecommissie bestaat uit leden van de Wetenschappelijke Adviesraad van de
Tiele-Stichting en leden van het bestuur van de Tiele-Stichting. De commissie let bij het
beoordelen van de aanvragen zowel op het wetenschappelijke niveau als op de
haalbaarheid van het plan.

Tijdpad

Aanvragen moeten vóór 1 oktober 2023 gemaild worden naar de coördinator van de Tiele-
Stichting, Charlotte van Putten (info@tiele-stichting.nl). Het onderzoek wordt uitgevoerd
gedurende een aaneengesloten periode in het jaar 2024. De fellow rapporteert aan de
Tiele-Stichting aan het eind van het fellowship en verzorgt zo mogelijk een lezing op een
Tiele-dag.

Vragen

Vragen over de procedure kunnen gesteld worden aan de coördinator van de Tiele-
Stichting, Charlotte van Putten (info@tiele-stichting.nl). Inhoudelijke vragen kunnen
gesteld worden aan Jeroen Salman (j.salman@uu.nl; boek- en leescultuur in het verleden)
of Steven Claeyssens (steven.claeyssens@kb.nl; boek en leescultuur in het heden en de
toekomst).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.