Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Verkenners bereiden benoeming interim-bestuur voor

6 juni 2023

Op 25 mei is bekendgemaakt dat het huidige bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid op 1 juli zijn taken neerlegt. Met dit vervolgbericht willen we medewerkers en studenten informeren over de vervolgstappen die zijn gericht op het borgen van de continuïteit van het bestuur van de faculteit na 1 juli.  

Op verzoek van het college van bestuur is er begin juni een team van drie verkenners aan de slag gegaan om zo snel mogelijk een advies aan het college van bestuur (cvb) uit te brengen over de benoeming van een interim-bestuur.

Dit tijdelijke team wordt geleid door Mark Rutgers, hoogleraar en decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen. De andere twee leden zijn Janine Ubink, hoogleraar Recht, bestuur en ontwikkeling bij het Van Vollenhoven Instituut, en Jan Adriaanse, hoogleraar Turnaround management aan de afdeling Bedrijfswetenschappen en Wetenschappelijk Directeur van het Instituut voor Fiscale en Economische vakken. Beiden zijn werkzaam binnen de rechtenfaculteit.

Het drietal voert verkennende gesprekken met onder meer de wetenschappelijk directeuren van de faculteit, de faculteitsraad en leden van het huidige faculteitsbestuur. Op deze manier verwachten ze een goed beeld te krijgen van de taken en opgaven voor de faculteit op korte termijn en de mogelijke invulling van het interim-bestuur. Het streven is op 1 juli duidelijkheid te hebben over een interim-bestuur. Het cvb besluit hierover – het interim-bestuur zal naar verwachting de faculteit enige maanden leiden tot er een definitief bestuur aantreedt.

Zoals we eerder berichtten zal het huidige faculteitsbestuur in principe aanblijven tot 1 juli. We zullen medewerkers en studenten van de faculteit de komende tijd op de hoogte houden van de ontwikkelingen en de benoeming van een interim-bestuur. Voor verdere vragen en opmerkingen kan je terecht bij je leidinggevende of studieadviseur.

Lees ook het eerdere bericht Bestuur Faculteit der Rechtsgeleerdheid legt taken neer.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.