Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Voorlopig onderhandelaarsakkoord cao Nederlandse Universiteiten 2023-2024

29 juni 2023

Universiteiten van Nederland en de werknemersorganisaties hebben een voorlopig onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao Nederlandse Universiteiten 2023. Hierin zijn afspraken gemaakt over structurele salarisverhoging, een eenmalige uitkering en het aantal vaste contracten voor docenten. De cao-partijen zullen het onderhandelaarsakkoord voorleggen aan hun achterban en streven ernaar uiterlijk op 26 juli een definitief cao-akkoord te sluiten.

Structurele salarisverhoging en eenmalige uitkering

Per 1 augustus krijgen alle medewerkers onder de cao Nederlandse Universiteiten een loonsverhoging van 9,0%. Deze verhoging wordt in september uitbetaald. Hiernaast ontvangen alle medewerkers een eenmalige uitkering. Vanwege de gestegen kosten door inflatie is deze uitkering verschillend voor verschillende loonschalen. Op basis van een voltijds dienstverband bedraagt de eenmalige uitkering € 1200,- bruto voor werknemers die het sectorale minimumuurloon ontvangen, € 1000,- bruto voor werknemers tot en met schaal 9, en € 800,- bruto voor werknemers vanaf schaal 10.

Meer vaste contracten voor docenten

Universiteiten gaan met dit onderhandelingsresultaat het aantal vaste banen vergroten. Binnen drie jaar moet het aantal docenten met een tijdelijk contract als percentage van het wetenschappelijk personeel bestaande uit hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en docenten zijn teruggedrongen tot 13,5%. Op dit moment ligt het aantal tijdelijke contracten in die groep op 15%.

Looptijd

De cao loopt van 1 april 2023 tot en met 30 juni 2024 en is van toepassing op de bijna 64.000 medewerkers werkzaam in de universitaire sector. De tekst van het onderhandelingsresultaat met daarin alle aanpassingen kun je hier teruglezen.

Vervolg

De cao-partijen leggen het onderhandelaarsakkoord voor aan hun achterban en streven ernaar uiterlijk 26 juli een definitief cao-akkoord te sluiten. Vervolgens zal HRM de impact van de nieuwe afspraken voor Universiteit Leiden in kaart brengen en in samenwerking met de faculteiten een plan van aanpak opstellen voor de uitvoering hiervan. De verwachting is dat nadere details hierover eind september volgen. De gemaakte afspraken moeten immers nog worden omgezet in een definitieve cao-tekst, die naar verwachting eind september gereed zal zijn.

Stemmen

Ben je aangesloten bij vakbond FNV? Dan kun je tot en met 21 juli 12.00 uur jouw stem uitbrengen op het voorlopig onderhandelingsresultaat. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.