Universiteit Leiden

nl en

HR

Wijziging pensioenwetgeving

6 juni 2023

Op 30 mei is er in de Eerste Kamer gestemd over de Wet Toekomst Pensioenen. Deze wet is aangenomen. Dit betekent dat de pensioenwetgeving gaat wijzigen. Uiterlijk 1 januari 2028 dienen de pensioenfondsen over te gaan naar het nieuwe stelsel. De ambitie van Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) is om op 1 januari 2026 over te gaan op het vernieuwde stelsel. Dit betekent dat er voor werknemers de komende jaren nog niets verandert.

Nieuwe systeem en verdere uitwerking

In het nieuwe stelsel worden risico’s en opbrengsten beter verdeeld over de verschillende generaties. Er wordt rekening gehouden met een flexibelere arbeidsmarkt.

De pensioenwet treedt per 1 juli aanstaande in werking. Er komt dan ook duidelijkheid over de financiële spelregels voor de overgangsperiode. Sociale partners moeten vervolgens beslissen over bestaande pensioenen: gaan die wel of niet mee in het vernieuwde stelsel? In januari 2025 maken sociale partners de definitieve keuze tussen de twee pensioencontracten die er zijn: de solidaire premieregeling of de flexibele premieregeling. De sociale premieregeling lijkt het meest op het pensioen zoals dat nu is. De flexibele premieregeling biedt meer individuele keuzevrijheid.

Pensioenfondsen moeten vervolgens verdere uitwerking gaan geven aan de wet. Werkgevers kunnen tot de daadwerkelijke overgang van hun pensioenfonds niet veel doen. Het ABP zal de werkgevers te zijner tijd informeren. ABP heeft op haar website een speciale pagina over het vernieuwde pensioenstelsel waar informatie terug te vinden is. Het is goed om de website van ABP in de gaten te houden.

Toekomstige ontwikkelingen worden gedeeld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.