Universiteit Leiden

nl en

Zorg voor een goede werkbalans, benut je verlofuren

13 juni 2023

Universiteit Leiden streeft naar een prettig, gezond en inclusief leer-en werkklimaat; waarin je je vrij voelt je te uiten, je (afwijkende) mening durft te geven; waarin ieders opvatting gehoord en serieus genomen wordt en verschil in ervaring en perspectief wordt erkend.

Vanuit deze ‘klimaatdoelstelling’ van Universiteit Leiden werken de faculteiten aan verschillende projecten waarvan een aantal door het HR-team wordt begeleid. Eén daarvan is het stimuleren van een goede werkbalans. Een aandachtspunt dat ook uit de personeelsmonitor naar voren kwam.

Werkbalans
Vorige week ontving elke medewerker een mail over ‘verlof’ van het PSSC-servicepunt van de Universiteit. Het bericht gold als een aanmoediging om echt gebruik te maken van je jaarlijkse wettelijke als bovenwettelijke verlofuren. Het draagt bij aan een goede werkbalans en je gezondheid. Dat niet alle uren altijd worden opgemaakt, heeft verschillende redenen.

Afspraken
Daarom benadrukken we ook vanuit het HR-team bij Rechtsgeleerdheid dat het belangrijk is om hier afspraken over te maken met je leidinggevende. Je bespreekt dan niet alleen je werkrooster, maar ook je verlofopname. Dit kan bijvoorbeeld  tijdens het jaargesprek dat je met je leidinggevende hebt, maar zeker ook altijd tussendoor.

Gesprekshulp
Vind je het niet altijd even makkelijk om dergelijke zaken met je leidinggevende te bespreken? Je kunt een beroep doen op de gratis gesprekshulp, waarmee je door middel van 1-op-1 coaching in slechts 2 uur technieken leert om je boodschap helder over te brengen.

Vragen over je verlofuren

Bij een werkweek van 38 uur heb je 232 vakantie-uren per jaar. Maak je gebruik van flexibele werkduur? Dan bouw je meer of minder vakantie-uren op. Voor parttimers geldt de opbouw naar rato van de omvang van het dienstverband. medewerkerswebsite; Vakantie - Universiteit Leiden.

 

Wil je weten wat het verschil is tussen wettelijke en bovenwettelijke verlofuren, of wil je weten hoe de afschrijving van je verlofuren verloopt? Kijk dan op; Nieuwe verlofsystematiek nader uitgelegd.

Verlofafspraken kun je aanvragen via Self Service: SAP NetWeaver Portal (leidenuniv.nl). Wil je je werkafspraken wijzigen (bv. het aanpassen van je rooster, keuze flexibele werkduur of kiezen voor jaarafspraken)? Dit kun je aanvragen via het Serviceplein: Account Services Login (leidenuniv.nl).

 

Voor uitleg rondom je verlofsaldo kun je terecht bij het PSSC Servicepunt. Heb je een vraag die hier niet bijstaat? Neem dan contact op met je HR adviseur (HR – Universiteit).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.