Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Definitief akkoord cao Nederlandse Universiteiten 2023-2024

27 juli 2023

Op 26 juli 2023 hebben Universiteiten van Nederland en de werknemersorganisaties het eerder gesloten cao-onderhandelaarsakkoord omgezet naar een definitief akkoord over de cao Nederlandse Universiteiten 2023-2024. De cao heeft een looptijd tot en met 30 juni 2024.

In het cao-akkoord zijn onder meer de volgende afspraken gemaakt:

  • De salarissen voor alle medewerkers in vaste en in tijdelijke dienst worden met 9% verhoogd per 1 augustus. Daarnaast krijgen zij op basis van een voltijds dienstverband een eenmalige uitkering van €1200 voor werknemers die het sectorale minimumuurloon ontvangen, € 1000,- bruto voor werknemers tot en met schaal 9, en € 800,- bruto voor werknemers vanaf schaal 10;
  • Universiteiten vergroten het aandeel vaste banen. Binnen drie jaar moet het aantal docenten met een tijdelijk contract als percentage van het wetenschappelijk personeel (bestaande uit hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en docenten) zijn teruggedrongen tot 13,5%. Op dit moment ligt het aantal tijdelijke contracten in die groep op 15%;
  • Vanaf 2024 krijgen werknemers de mogelijkheid om betaald verlof op een voor hen belangrijke feestdag te genieten door Goede Vrijdag inwisselbaar te maken voor een andere feest- of gedenkdag;
  • Per 1 augustus 2023 regelen de partijen een gedeeltelijk betaald transitieverlof voor bezoek aan een arts of psycholoog gerelateerd aan diagnostiek, medische transitie en/of hormoontherapie tijdens de transitieperiode. Hiermee lopen de partijen vooruit op een wettelijke regeling. Als die er komt dan vervalt dit artikel en gaan de partijen in overleg om te kijken of er nadere afspraken nodig zijn.

Hoe nu verder?

De cao-partijen zullen de afspraken uit het akkoord omzetten in een definitieve cao-tekst. Voor de precieze invulling van de afspraken, zullen wij de definitieve cao-tekst dus af moeten wachten. Deze zal naar verwachting eind september 2023 online beschikbaar zijn.

Zodra de complete tekst beschikbaar is, zal HRM de impact van de nieuwe afspraken voor de Universiteit Leiden in kaart brengen en in samenwerking met de faculteiten een plan van aanpak opstellen voor de uitvoering hiervan. De tekst van het cao-akkoord met daarin alle aanpassingen kun je hier teruglezen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.