Universiteit Leiden

nl en

ICT, Organisatie

Hoe houden we onze informatievoorziening veilig en betrouwbaar?

24 juli 2023

Als toonaangevende instelling voor onderwijs en onderzoek willen wij een veilige en betrouwbare informatievoorziening bieden aan studenten, onderzoekers, medewerkers (waaronder docenten) en (keten)partners.

Met het Strategisch informatieveiligheidsbeleid geeft het College van Bestuur richting aan de manier waarop dit geborgd wordt. De visie op informatiebeveiliging is hierbij gebaseerd op het besef van de groeiende dreiging van cybercriminaliteit, evenals de toenemende afhankelijkheid van digitale processen en systemen.

Informatiebeveiliging is een verantwoordelijkheid van iedereen

Dit is slechts één van onze vijf principes die ons helpt bij het maken van keuzes. Daarom investeert de universiteit onder andere in het vergroten van het beveiligingsbewustzijn en het stimuleren van veilig en verantwoord gedrag bij onze medewerkers, studenten, onderzoekers en andere gebruikers. We erkennen dat beleid en technische maatregelen alleen niet voldoende zijn om risico's uit te sluiten.

Meer weten?

Lees het Strategisch informatieveiligheidsbeleid, waarin de overige vier principes, de visie, doelen, uitgangspunten en verantwoordelijkheden worden beschreven. Heb je behoefte aan de hoofdlijnen van het strategisch beleid? Lees dan het Statement Informatieveiligheid of bekijk hieronder de video van SURF en krijg in nog geen 2 minuten uitleg over het belang van informatiebeveiliging en de vijf principes van de universiteit.

Vragen?

Heb je specifieke vragen over dit strategisch informatiebeveiligingsbeleid of over informatiebeveiliging in het algemeen? Neem contact op met het Security Office of bezoek de pagina Informatiebeveiliging en privacy.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.