Universiteit Leiden

nl en

Organisatie, HR

Jaarverslag ombudsfunctionaris beschikbaar

4 juli 2023

De Universiteit Leiden heeft sinds 1 mei 2022 een ombudsfunctionaris voor medewerkers, Marjan van Dasselaar. In het eerste jaar heeft zij kennisgemaakt met medewerkers werkzaam in alle lagen van de organisatie. Marjan: “Er was steeds een vanzelfsprekende bereidheid om het gesprek aan te gaan en de gesprekken waren open en waardevol. Ook het contact met de vertrouwenspersonen en de ombudsfunctionaris voor studenten verloopt op een prettige en constructieve wijze.” De ombudsfunctionaris heeft het afgelopen jaar meldingen ontvangen van medewerkers met betrekking tot sociale veiligheid en heeft dankzij alle gesprekken een eerste indruk kunnen krijgen van het werkklimaat binnen de universiteit.

Op basis van haar ervaringen heeft de ombudsfunctionaris een verslag opgesteld, met daarin een beschrijving van de bevoegdheden van de ombudsfunctionaris, een samenvatting van de werkzaamheden in de verslagperiode, een overzicht van het aantal gemelde situaties en de aard van de onderliggende problematiek en een aantal aanbevelingen. Het verslag is beschikbaar op de website. Marjan: “Ik heb het verslag onlangs besproken met het College van Bestuur en begin juli bespreek ik het met de Universiteitsraad. Ook collega’s die vragen hebben naar aanleiding van het verslag kunnen contact met mij opnemen.”

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.