Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Jan Brouwer Scriptieprijzen 2024

26 juli 2023

De inschrijving voor de Jan Brouwer Scriptieprijzen 2024 is geopend.

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen keert, daartoe in staat gesteld door het Jan Brouwer Fonds, m.i.v. 2024 tien scriptieprijzen van elk 3.000 euro.

De prijzen zijn bedoeld voor (voormalige) studenten van wie de masterscriptie door hun begeleider(s) is goedgekeurd in het academisch jaar 2022/2023. 

Voordrachten kunnen uitsluitend via de faculteit worden gedaan door de bij de begeleiding en beoordeling van de betreffende scriptie betrokken docent(en) en dienen uiterlijk 6 oktober 2023 digitaal te worden ingediend via het formulier op de website van de KHMW.

Per faculteit kunnen er voor elk van de genoemde prijzen niet meer dan drie scripties worden voorgedragen. Voor indiening van de scripties dient eerst contact worden opgenomen met het secretariaat van het Faculteitsbestuur.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.